Du Pré Groenprojecten behaalt certificaat voor trede 3 én 30+

Du Pré Groenprojecten behaalt certificaat voor trede 3 én 30+

Onlangs heeft het hoveniersbedrijf Du Pré B.V. het certificaat voor Trede 3 én 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in ontvangst mogen nemen. Het bedrijf uit Helmond heeft hiervoor aan kunnen tonen op een duurzame wijze werkgelegenheid te bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Via een onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door de certificerende instelling TÜV Rheinland Nederland, is gebleken dat Du Pré aan alle eisen voor de hoogst haalbare PSO-erkenning voldoet.

De kracht van groen

Du Pré werd ruim 75 jaar geleden opgericht als kwekerij in het Brabantse Helmond. Al snel groeide het bedrijf uit tot tuincentrum en hoveniersbedrijf en groeide het personeelsbestand aanzienlijk. Vandaag de dag is Du Pré een bekende naam in haar regio, en biedt het bedrijf werk aan circa vijftig personen.

Du Pré gelooft in de kracht van groen. In de overtuiging dat groen de kwaliteit van leven verhoogt is het bedrijf niet alleen toegewijd aan haar opdrachtgevers, maar ook aan haar werknemers. ‘De toekomst van onze wereld is een groeiend besef’, staat in de missie van het bedrijf. ‘Het handelen van mensen en bedrijven is daarin steeds meer gebaseerd op duurzaamheid.’

‘Een nieuwe werkelijkheid van betrokkenheid bij- en financiering van groen is zich aan het ontwikkelen’, vervolgt de missie. ‘Op dit moment zit nog veel vast in de oude normen en waarden, maar een verandering is waarneembeer. Denk alleen maar aan de verschillende participatievormen en ook de betrokkenheid van financiers.’

Zo streeft Du Pré naar het creëren van een goede werkomgeving voor haar personeel, en worden binnen het bedrijf opleidingsmogelijkheden geboden voor alle niveaus.

Met het behalen van de hoogst haalbare PSO-erkenning maakt Du Pré zichtbaar werk te maken van deze missie.

Trede 3 | 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Via deze benadering kunnen organisaties doorgroeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Trede 3 | 30+ is de hoogst haalbare erkenning op de PSO-Prestatieladder. Met deze certificering  behoort Du Pré niet alleen tot de 10% best presterende bedrijven, maar toont ze ook aan dat minimaal 30% van haar personeelsbestand bestaat uit personen uit de PSO-doelgroep, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet.

Weten hoe u scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
30 january 2020