Stichting Novadic-Kentron verlengt trede 2-certificaat: ‘Wij staan voor nieuwe kansen’

Stichting Novadic-Kentron verlengt trede 2-certificaat: ‘Wij staan voor nieuwe kansen’

De Stichting Novadic-Kentron Groep uit het Brabantse Vught heeft wederom het certificaat voor trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in ontvangst genomen. ‘Novadic-Kentron staat voor nieuwe kansen’, vertelt bestuurder Sigrid Wijnbergh. ‘Het blijven bieden van arbeidsmarktperspectief aan onze (ex-)cliënten sluit daar naadloos bij aan. Daarom zijn wij trots op wederom een PSO-trede 2 certificering!’

Een gezonder, socialer en veiliger Brabant

Novadic-Kentron is de expert voor verslavingszorg en -preventie in Noord-Brabant. De stichting zet haar verslavingsdeskundigheid in voor een gezonder, socialer en veiliger Brabant, waarin iedereen kan meedoen. Zo biedt Novadic-Kentron preventie en voorlichting, online- en klinische behandelingen, en intensieve, gespecialiseerde zorg voor verslaafden en hun naasten, van jong tot oud.

Doorgroeimodel

‘Het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt sluit naadloos aan bij deze missie’, vertelt bestuurder Sigrid Wijnbergh. ‘Novadic-Kentron werkt met een doorgroeimodel, waarbij (ex-)cliënten structureel worden betrokken bij het herstel van anderen. Zij zetten hun ervaringen in om anderen te helpen. We bieden werkervaringsplaatsen voor herstelmedewerkers, stages en opleidingen, alsmede werkgelegenheid aan gediplomeerde ervaringsdeskundigen. Daarmee levert Novadic-Kentron toonaangevende, herstelondersteunende zorg én tegelijkertijd een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen!’

Social return

‘Het bieden van nieuwe kansen zit in het DNA van Novadic-Kentron’, vertelt Wijnbergh. ‘Wij staan voor een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Ook wanneer je ooit met ontwrichting of verslaving te maken hebt gehad, of daar nu nog steeds mee worstelt.’

‘Daarnaast voeren wij een deel van onze dienstverlening (zoals preventie, bemoeizorg, dag- en nachtopvang voor cliënten met verslaving) uit in opdracht van de Brabantse gemeenten. Door ons PSO-trede 2 certificaat voldoen wij aan onze Social return- verantwoording.’

Het toepassen van Social return of SROI bij overheidsopdrachten is voornamelijk bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op werk en ontwikkelingsmogelijkheden. (Semi-) publieke opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies of  waterschappen vragen bij overheidsopdrachten aan hun leveranciers en opdrachtnemers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen de  organisatie, zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren. 

Steeds meer (semi-) publieke opdrachtgevers accepteren de PSO bij de (gedeeltelijke) invulling van de Social return-eis. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO wordt door meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en overheidsinstanties toegepast of geaccepteerd als (gedeeltelijke) invullingsmogelijkheid van de Social return-eis.

Over de PSO

De PSO is uitgegroeid tot een landelijk erkend meetinstrument en kwaliteitskeurmerk voor sociaal ondernemerschap, dat op bedrijfsniveau in kaart brengt in welke mate een organisatie bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO-prestatieladder kent vier niveaus (Aspirant-status en Trede 1 tot en met 3), en stimuleert PSO-gecertificeerde organisaties via deze trede-benadering zich te blijven ontwikkelen door groei op de prestatieladder mogelijk te maken.

Organisaties die de norm voor PSO-trede 2 halen presteren ruim bovengemiddeld in het bieden van werkgelegenheid aan personen uit de PSO-doelgroep. ‘We hebben nu wederom trede 2 bemachtigd op de PSO-ladder’, zegt Wijnbergh. ‘Onze ambitie is om de ontwikkeling van herstelondersteunende zorg door te zetten. Daarmee verwachten we ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de normen voor PSO- trede 2.’

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
4 february 2020