Wederom trede 3 én 30+ voor deBesteEHBOdoos: ‘Sociaal ondernemen zit in ons DNA’

Wederom trede 3 én 30+ voor deBesteEHBOdoos: ‘Sociaal ondernemen zit in ons DNA’

Onlangs reikte PSO-bestuurder Yuri Starrenburg het hoogst haalbare PSO-certificaat uit aan Bob Kolsteeg, directeur van deBesteEHBOdoos. Het bedrijf uit Hilversum heeft hiervoor aangetoond te voldoen aan de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen voor de derde en hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Daarnaast is uit de onafhankelijke toetsing gebleken dat minimaal 30% van het personeelsbestand van deBesteEHBOdoos bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waardoor het bedrijf óók de 30+ -uitlezing heeft ontvangen.  

‘Je moet kijken naar wat mensen kunnen’

Het bedrijf deBesteEHBOdoos, opgericht in 2011, is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Sociale Werkvoorzieningsbedrijven. Het bedrijf ontzorgt bedrijven over het hele land in het leveren- en het onderhoud van verbanddozen en AED’s. Het bedrijf, dat vrijwel uitsluitend werkt met werknemers met een (eerdere) afstand tot de arbeidsmarkt, ontzorgt andere bedrijven zo op een sociale wijze van hun ARBO-verplichting.

Omdat deBesteEHBOdoos is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Sociale Werkvoorzieningsbedrijven, zit sociaal ondernemerschap diep geworteld in het DNA van het bedrijf. De grote meerderheid van de medewerkers hadden voorafgaand aan de indiensttreding bij deBesteEHBOdoos een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze medewerkers voeren alle voorkomende werkzaamheden binnen het bedrijf uit - van logistiek tot ICT en van administratie tot verkoop.

‘Je moet kijken naar wat mensen kunnen – niet naar wat ze niet kunnen’, vertelt directeur Bob Kolsteeg. Bij de werkzaamheden binnen deBesteEHBOdoos wordt daarom extra gelet op de mogelijkheden van de werknemers, en is het doel deze personen onder zo min mogelijk begeleiding te laten werken. Zo komen alle medewerkers bij deBesteEHBOdoos goed tot hun recht, en ontstaat er ruimte om hun talenten verder door te ontwikkelen.

Voordelen van de PSO

Het bedrijf is al sinds 2017 in het bezit van het certificaat voor trede 3 én 30+, en heeft middels een onafhankelijke audit wederom aangetoond te voldoen aan de eisen voor deze speciale uitlezing.

Deze certificering is voor deBesteEHBOdoos niet alleen bewijs van de belangrijke maatschappelijke bijdrage die het bedrijf levert, maar is ook van zakelijk belang. ‘Wij onderscheiden ons van de concurrent omdat wij vrijwel uitsluitend werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’, vertelt Kolsteeg. Momenteel komen 12 van de 15 medewerkers binnen het bedrijf uit de PSO-doelgroep, waarmee het bedrijf zelfs ruim boven de 30+ -normering valt. ‘Inkopers van aanbesteding-plichtige bedrijven hebben, door onze certificering, nu de mogelijkheid om voor onze dienstverlening een voorbehouden opdracht uit te vragen, conform artikel 2.82 van de herziene aanbestedingswet’, vertelt Kolsteeg. Hierdoor wordt de PSO-keten actief gestimuleerd.

De PSO-keten

De PSO is een door TNO & PSO-Nederland ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- & registratie instrument en tevens kwaliteitskeurmerk dat sociaal ondernemerschap op  bedrijfsniveau inzichtelijk maak. De PSO richt zich op een doelgroep met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, die voorafgaand aan indiensttreding onder regelingen zoals de Participatiewet, Wajong, of WSW vielen.

Via de ketenstimulering, die mogelijk wordt gemaakt door de werking van de PSO, ondernemen steeds meer organisaties socialer. Omdat inkoop bij andere PSO- gecertificeerde organisaties meetelt als indirecte bijdrage, stimuleren ondernemingen elkaar onderling om de werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Naast het verwerkelijken van hun sociaalmaatschappelijke ambities kunnen organisaties op deze manier ook hun concurrentiepositie binnen de branche optimaliseren. De PSO-keten blijft groeien: onlangs werd bekend dat het inkoopvolume van de afgelopen twee jaar wel €430 miljoen euro bedraagt.

Meer weten over de PSO? Op onze website staat een leuke infomercial, die de werking van de PSO in slechts twee minuten uitlegt. Weten hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten!

Deel dit bericht:  
6 february 2020