Regionaal Autisme Centrum verlengt trede 3-certificaat

Regionaal Autisme Centrum verlengt trede 3-certificaat

Het Regionaal Autisme Centrum uit het Brabantse Helmond heeft onlangs haar certificaat voor de derde en hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) verlengd. Uit een onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door certificerende instelling DEKRA, is gebleken dat de organisatie ruim bovengemiddeld scoort in het bieden van werkgelegenheid aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Géén stoornis, wél een bijzonderheid

Het Regionaal Autisme Centrum biedt op maat gemaakte ondersteuning aan mensen met autisme van alle leeftijden. De organisatie is in de provincies Noord-Brabant en Limburg uitgegroeid tot hét expertisecentrum op het gebied van autisme.

De organisatie helpt mensen met autisme onder andere in het vinden van een woning, behandeling en begeleiding, en in het vinden van werk. Onder de arbeidstak Autismewerk.nl worden personen met een achtergrond in het autistische spectrum actief gere-integreerd en gecoacht in het vinden van passend werk.

Door het behalen van PSO-trede 3 maakt het Regionaal Autisme Centrum tevens zichtbaar ook binnen de eigen organisatie ruimte te maken voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van een (vaste) baan of leerplek.

‘Aan onze missie ligt een visie ten grondslag waarin autisme niet gezien wordt als een stoornis die behandeld moet worden, maar als een bijzonderheid’, luidt de visie van de organisatie. ‘Autisme verdwijnt helaas niet, maar je kunt er wél mee leren omgaan. Daar komt onze kracht om de hoek kijken: onze levensloopbenadering. Wij kennen onze cliënten, hun dossier, hun uitdagingen en hebben, in iedere fase van hun leven, de juiste mensen en middelen om ervoor te zorgen dat cliënten veranderende uitdagingen het hoofd kunnen bieden.’

Sociaal ondernemerschap in Nederland

Deze visie is in duidelijke overeenstemming met die van PSO Nederland. Het doel van de PSO is om ruimte te creëren voor meer duurzame werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij wordt nadruk gelegd op de mogelijkheden van personen met een arbeidsmarktafstand, ongeacht hun achtergrond.

Dit doet de PSO door organisaties te stimuleren socialer te ondernemen. Over de jaren heen is de PSO uitgegroeid tot een landelijk erkend meetinstrument en kwaliteitskeurmerk voor sociaal ondernemerschap, dat op bedrijfsniveau in kaart brengt in welke mate een organisatie bijdraagt aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO-prestatieladder kent vier niveaus (aspirant-status en trede 1 tot en met 3), en instappen is mogelijk op elk niveau.

Voor het behalen van de derde en hoogste trede heeft het Regionaal Autisme Centrum aan kunnen tonen tot de koplopers te behoren in het bieden van werkgelegenheid personen uit de PSO-doelgroep. Organisaties die de norm voor trede 3 halen, presteren wat betreft socialer ondernemen boven het gemiddelde van alle organisaties met minstens één medewerker uit de PSO-doelgroep in dezelfde grootteklasse, en behoren tot de 10% best presterende bedrijven op dit gebied.

Het hernieuwde certificaat voor Regionaal Autisme Centrum zal voor een nieuwe periode van twee jaar geldig zijn.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
10 february 2020