PSO-trede 3 voor Kamphuis Sloopwerken en Omgekeerd Bouwen B.V.

PSO-trede 3 voor Kamphuis Sloopwerken en Omgekeerd Bouwen B.V.

Onlangs hebben Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. én Omgekeerd Bouwen B.V. zich gecertificeerd op de derde en hoogste PSO-trede. De zusterondernemingen, die vallen onder moedermaatschappij ErMar B.V., maken hiermee zichtbaar ruim bovengemiddeld te presteren in het bieden van werkgelegenheid aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee behoren de bedrijven tot de 10% best presterende bedrijven binnen hun grootteklasse op het gebied van sociaal ondernemen.

Sociaal ondernemen in het bloed

Kamphuis Sloopwerken en Asbestsanering B.V. is een sloop- en asbestsaneringsbedrijf in het oosten van het land, en identificeert zich als een hecht familiebedrijf. Sociaal ondernemen zit dan ook in het bloed van het bedrijf. Samen met zusterorganisatie Omgekeerd Bouwen B.V. neemt Kamphuis haar sociale verantwoording naar haar medewerkers, opdrachtgevers, en de omgeving erg serieus.

‘We geven hier invulling aan door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan aan te bieden’, vertelt Matthijs Kolman, controller bij Kamphuis. ‘Door deze groep een kans te bieden kunnen ze zich ontwikkelen, waar wij als organisatie weer van profiteren. Door gericht in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties proberen we de keten verder te stimuleren.’

‘In de toekomst willen we graag de hoogste PSO-Prestatieladder behouden door gericht te zoeken naar medewerkers die binnen de doelgroep vallen’, vervolgt Kolman. ‘PSO helpt ons om een duurzaam en sociaal organisatiebeleid te ontwikkelen.’                                                   

Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

De PSO is een door TNO ontwikkeld meetinstrument én kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen. Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door binnen de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Hoe meer organisaties sociaal ondernemen, hoe sneller we toegroeien naar een inclusievere samenleving.

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: De Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Weten hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
21 february 2020