Het Venster klimt van Aspirant-status naar PSO-trede 1

Het Venster klimt van Aspirant-status naar PSO-trede 1

De zorginstelling Het Venster uit Eindhoven is erin geslaagd de eerste PSO-trede te behalen nadat ze in 2017 PSO-aspirant werd. De organisatie, die zorg en begeleiding biedt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met autisme, ADHD en/ of psychosociale problemen, verwezenlijkt hiermee haar Plan van Aanpak dat in 2017 werd geaccordeerd.

Unieke cliënten, unieke werknemers

Het Venster biedt haar cliënten individuele- en groepsbegeleiding, woonbegeleiding, en ambulante onderwijsbegeleiding. Ook kunnen cliënten bij Het Venster terecht voor logeeropvang en diverse activiteiten. Alle medewerkers bij Het Venster beschikken over een grote mate van kennis en ervaring op het gebied van ASS en AD(H)D.

‘Net zoals iedere cliënt uniek is, bestaat ons team uit verschillende mensen met hun eigen krachten, kennis, motivatie, en persoonlijkheid’, luidt de website van de organisatie. ‘Zo zorgen we dat we perfect kunnen aansluiten bij jou, de cliënt, en samen tot ontwikkeling kunnen komen.’

Diversiteit speelt dus een belangrijke rol in de bedrijfsvorming van het Venster. Met het behalen van de eerste PSO-trede maakt de organisatie zichtbaar binnen de eigen organisatie ook voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ruimte te creëren.

Van aspirant-status naar PSO-trede 1

Het keurmerk van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar in welke mate bedrijven of organisaties socialer ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO kent vier prestatieniveaus: aspirant-status, en trede 1, 2, en 3. Via deze trede-benadering worden organisaties gestimuleerd om op een duurzame wijze te groeien in hun sociaal ondernemerschap. Instappen kan op elk niveau.

Met de aspirant-status (h)erkent de PSO organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar een trede-erkenning. Om dit prestatieniveau te behalen dient een organisatie een Plan van Aanpak te hebben opgesteld, dat geaccordeerd is op bestuurlijk- of directieniveau. Hierin staat omschreven op welke wijze de organisatie binnen twee jaar toe zal groeien naar een PSO-trede.

Nadat het geaccordeerde Plan van Aanpak van Het Venster in 2017 onafhankelijk getoetst werd, ontving de organisatie een certificaat voor aspirant-status op de PSO-prestatieladder. Na twee jaar heeft Het Venster middels een nieuwe onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door certificerende instelling DEKRA, aangetoond werk te hebben gemaakt van dit Plan van Aanpak. Het nieuwe certificaat, ditmaal voor PSO-trede 1, zal voor een nieuwe periode van twee jaar geldig zijn.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
21 february 2020