Stichting Oosterpoort klimt door op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Stichting Oosterpoort klimt door op Prestatieladder Socialer Ondernemen

Stichting Oosterpoort uit Oss heeft onlangs het certificaat voor trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) ontvangen. De organisatie, die in 2016 de aspirant-status en in 2018 het certificaat voor PSO-trede 1 behaalde, maakt hiermee zichtbaar te blijven groeien op het gebied van sociaal ondernemen.

Inclusiever ondernemen

Stichting Oosterpoort is een organisatie gespecialiseerd in het bieden van jeugdhulp. Zij zijn gespecialiseerd in intensieve ambulante behandeling,  bieden diverse vormen van verblijf met behandeling, en zetten in op hulp in een gezinssituatie door pleegzorg en gezinshuizen uit te breiden. Dit doet Oosterpoort voor jongeren en gezinnen met complexe problematiek op het gebied van hechting, ontwikkelstoornissen en overige psychische problemen. Oosterpoort werkt aan preventie en voorkomen en verkorten van uit-huis plaatsingen, met het doel om een mooie toekomst te creëren voor elk kind.

'Wie de jeugd helpt, helpt de toekomst'

Naast de duidelijke maatschappelijke bijdrage die hierdoor wordt geleverd, streeft Oosterpoort ook binnen de eigen bedrijfsvorming maatschappelijke doeleinden na. Uit de onafhankelijke PSO-toetsing, uitgevoerd door certificerende instelling DEKRA, is gebleken dat de organisatie ook ruim bovengemiddeld bijdraagt aan het creëren van een inclusievere arbeidsmarkt. Stichting Oosterpoort biedt werk aan circa 260 medewerkers verspreid over diverse locaties in Noord-Brabant. Uit de toetsing is gebleken dat een bovengemiddeld aandeel van deze medewerkers voorafgaand aan de indiensttreding een afstand tot de arbeidsmarkt hadden.

Groeien op de PSO-Prestatieladder

Het keurmerk van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar in welke mate bedrijven of organisaties socialer ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de aspirant-status, trede 1, trede 2, en trede 3. Het idee achter de trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Met de aspirant-status, die Stichting Oosterpoort in 2016 behaalde, (h)erkent de PSO organisaties die de intentie hebben om binnen twee jaar door te groeien naar een trede-erkenning. Om dit prestatieniveau te behalen dient een organisatie een Plan van Aanpak te hebben opgesteld, dat geaccordeerd is op bestuurlijk- of directieniveau. Hierin staat omschreven op welke wijze de organisatie binnen twee jaar toe zal groeien naar een PSO-trede.

Nadat Stichting Oosterpoort na twee jaar doorgroeide naar trede 1, welke ze in 2018 behaalde, heeft de organisatie het hier niet bij gelaten. Daarom is uit een nieuwe toetsing gebleken dat Stichting Oosterpoort inmiddels voldoet aan de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen voor PSO-trede 2.

Het nieuwe certificaat voor Stichting Oosterpoort zal voor een nieuwe periode van twee jaar geldig zijn.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten. 

Deel dit bericht:  
2 march 2020