Vooraankondiging PSO-handleiding versie 1.8 per 1 april 2020

Vooraankondiging PSO-handleiding versie 1.8 per 1 april 2020

De PSO is geen statisch instrument, maar wordt aangepast en doorontwikkeld aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en vragen uit de markt. De Commissie van Deskundigen, de Raad van Advies en de Klantenraad dragen wijzigingen aan en/of adviseren TNO en PSO-Nederland over de voorgedragen wijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen van de  PSO-handleiding versie 1.8.

De belangrijkste wijzigingen zijn per 1 april 2020:

  • Dat de Aspirant-status eenmalig verlengd mag worden (na toetsing door de auditor van de nieuwe PSO-aanvraag). Tot versie 1.8 kon een Aspirant status niet verlengd worden. 
  • 2.3 Aanscherping van een te ruime formulering in versie 1.8: "Daarmee gelijk gesteld zijn de overige doelgroepen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de re-integratie naar arbeid met name NUG-gers (niet-uitkeringsgerechtigden) die door de gemeente voorgedragen worden als doelgroep voor de invulling van een SROI-verplichting en statushouders die werkzaam zijn bij de PSO-aanvrager". Voorbeelden van personen die daarnaast kunnen vallen onder niet-uitkeringsgerechtigden zijn (ex-)gedetineerden penitentiaire inrichtingen (PI's);
  • 2.6.2. Met ingang van (eventueel in de loop van) versie 1.8 wordt de mogelijkheid geboden bij een PSO-aanvraag dat een PSO-aanvrager de omzet vermeldt die na toetsing door de auditor verwerkt wordt in de PSO-marktplaats. Daarnaast worden er meer (onderliggende) branches opgenomen in het brancheoverzicht inclusief een herziening van de gemiddelde brancheomzet per fte o.b.v. CBS-gegevens. Dit laatste maakt onderdeel uit van de berekening om tot de indirecte bijdrage te komen. 
  • Overige wijzigingen betreffen redactionele verbeteringen en/of interne verwijzingen.

Ingangsdatum nieuwe PSO-handleiding 1.8

De nieuwe eisen en criteria die toebehoren aan de PSO-handleiding versie 1.8 gelden (automatisch) bij PSO-aanvragen die na 1 april 2020 ingediend worden via de online (aanvraag)portal MijnPSO.  

Veel gegevens staan al ingevoerd in de online (aanvraag)portal van MijnPSO, maar er is nog geen definitieve PSO aanvraag ingediend. Wat nu?

Indien uw organisatie al beschikt over een bestaand/ actief MijnPSO-account dan is het mogelijk om een PSO-aanvraag na of voor 1 april 2020 in te dienen. De invoering van de gegevens en de toetsing vinden dan plaats o.b.v. de criteria en eisen die toebehoren aan de 1.8. versie van de PSO-handleiding. De meeste, reeds ingevoerde, gegevens worden per 1 april automatisch omgezet. Als PSO-aanvrager dient u wel de reeds ingevoerde stappen in MijnPSO na te lopen en waar nodig aan te vullen. Dit geeft de online (aanvraag)portal MijnPSO automatisch aan.

Deel dit bericht:  
2 march 2020