Opnieuw trede 2 voor Stichting Mind at Work

Opnieuw trede 2 voor Stichting Mind at Work

Stichting Mind at Work uit Almere heeft onlangs opnieuw het certificaat voor trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in ontvangst mogen nemen. De organisatie, specialist op het gebied van arbeid, scholing, en gezondheid, draagt hiermee naar de buitenwereld uit op een kwalitatief sterke en bovendien consequente wijze bij te dragen aan een socialere en inclusievere arbeidsmarkt.

Sociaal ondernemen

Stichting Mind at Work werd in 1994 opgericht als psychologisch onderzoeks- en trainingsbureau. Dagelijks vertalen de medewerkers van Mind at Work wetenschappelijke inzichten in diverse methodieken en diensten die aansluiten bij hun praktijk.

Vanaf 2000 is Mind at Work ook re-integratietrajecten voor specifieke doelgroepen gaan verzorgen. Personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, werknemers in een verzuimsituatie en/of personen met specifieke problematiek, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, kunnen bij Mind at Work terecht. Door trainingen en begeleiding helpen zij jaarlijks vele personen aan werk.

Op deze manier levert Mind at Work een ruim bovengemiddelde bijdrage aan het hogere doel dat diverse sociale ondernemingen in Nederland nastreven: het verhogen van de arbeidskansen voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen,

Stichting Mind at Work is sinds 2018 gecertificeerd op trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Middels een nieuwe onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door certificerende instelling  DNV Certification BV, is gebleken dat de organisatie nog altijd voldoet aan de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen voor deze trede-uitlezing. Het hernieuwde certificaat zal voor een nieuwe periode van twee jaar geldig zijn.

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het verhogen van de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij diverse soorten werkgevers: van MKB bedrijf tot multinational en van bakker tot accountantskantoor. Daarbij stimuleert de PSO-methode dat dit op een kwalitatief goede- en duurzame wijze wordt gerealiseerd. De ingebouwde ketenstimulering stimuleert de onderlinge vraag naar PSO-gecertificeerde organisaties en draagt in dat kader bij aan het hogere doel.

De PSO (h)erkent vier verschillende prestatieniveaus: de Aspirant-status, trede 1, trede 2, en trede 3.  Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk.

Benieuw hoe uw organisatie scoort op de PSO-prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
12 march 2020