Weer hoogst haalbare PSO-erkenning voor Noord-Limburgs Groen B.V.

Weer hoogst haalbare PSO-erkenning voor Noord-Limburgs Groen B.V.

Het hoveniersbedrijf Noord-Limburgs Groen B.V. heeft wederom de hoogst haalbare erkenning op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) behaald: de certificaten voor trede 3 én PSO-30+. Uit een nieuwe onafhankelijke toetsing is gebleken dat het bedrijf uit Venlo zeer sterk in haar schoenen staat in het nastreven van haar sociaal-maatschappelijke doelstellingen.

Groenbedrijf én leerbedrijf

Noord-Limburgs Groen ontzorgt haar opdrachtgevers in het creëren van een waardevolle groene buitenruimte. ‘Wij geloven dat we met ons werk impact hebben op groene buitenruimten én mensen’, luidt de website van het bedrijf. ‘Dat we een bijdrage leveren aan de natuur en het leven van mensen. Met trots dragen we dan ook uit dat we een prachtig groen- én leerbedrijf zijn.’

Als groenbedrijf voorziet Noord-Limburgs Groen zowel publieke- als private opdrachtgevers in het professioneel beheer- en onderhoud van buitenruimtes. Als leerbedrijf draagt het bedrijf bovendien bij aan het maatschappelijke doel om personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan goed en passend werk te helpen.

Binnen de eigen organisatie wordt actief ruimte gecreëerd voor personen die om uiteenlopende reden een kwetsbare arbeidsmarktpositie hebben, en met succes: het ruime merendeel van de werknemers had voorafgaand aan de indiensttreding een afstand tot de arbeidsmarkt.

Trede 3 én 30+ op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Door dit middels een onafhankelijke toetsing zichtbaar te maken is Noord-Limburgs Groen wederom in aanmerking gekomen voor de hoogst haalbare erkenning op de PSO-prestatieladder: de certificaten voor trede 3 én PSO-30+.

De PSO maakt zichtbaar in welke mate organisaties socialer ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.  Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3.

Voor de derde en hoogste PSO-trede is tevens een speciale uitlezing beschikbaar: PSO-30+. Met deze certificering toont Noord-Limburgs Groen niet alleen aan tot de 10% best presterende bedrijven te behoren, maar ook dat minimaal 30% van haar personeelsbestand bestaat uit personen uit de PSO-doelgroep, conform artikel 2.82 van de herziene Aanbestedingswet.

Weten hoe u scoort op de PSO-Prestatieladder? Via uw persoonlijke account op MijnPSO kunt u dit vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
12 march 2020