WonenBreburg verleng trede 2-certificaat

WonenBreburg verleng trede 2-certificaat

De sociale woningcorporatie WonenBreburg heeft onlangs een verlenging gekregen voor haar certificaat op trede 2 van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De organisatie, sinds 2018 PSO-gecertificeerd, maakt hiermee zichtbaar zich op een kwalitatief sterke en bovendien consequente wijze in te zetten voor een inclusievere arbeidsmarkt.

Sociaal-maatschappelijk oogmerk

WonenBreburg is een sociale woningcorporatie in Breda en Tilburg, en richt zich op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de particuliere woningmarkt. Bovendien hecht de woningcorporatie veel belang aan het creëren en behouden van leefbare woonwijken, waar medewerkers, in nauwe samenwerking met de bewoners, zich dagelijks sterk voor maken.

WonenBreburg biedt huisvesting aan ruim 40.000 personen verspreid over 60 wijken in Tilburg en Breda. Ruim 350 medewerkers zetten zich dagelijks in om de ervaring van de bewoners te optimaliseren.

Echter genieten niet alleen de bewoners maar ook de werknemers van WonenBreburg van het sociaal-maatschappelijke oogmerk van de organisatie. Uit een onafhankelijke toetsing, uitgevoerd door certificerende instelling DEKRA, is gebleken dat WonenBreburg binnen de organisatie bovengemiddeld veel ruimte creëert voor personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De organisatie levert hiermee en belangrijke en hoognodige bijdrage aan de lokale arbeidsmarkt en de Nederlandse maatschappij in de bredere zin.

Trede 2 op de PSO-prestatieladder

De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-instrument  én kwaliteitskeurmerk, en heeft als doel om meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame- en kwalitatief goede wijze aan werk helpen. Dit doen PSO-gecertificeerde organisaties zowel door binnen de eigen organisatie werkplekken te faciliteren, als door bewust ‘sociaal’ in te kopen bij andere PSO- of SW-bedrijven. De PSO wordt in toenemende mate toegepast door gemeenten en andere publieke opdrachtgevers als instrument waarmee de invulling van de Social Return-verplichting (gedeeltelijk) kan worden aangetoond.

De PSO kent vier prestatieniveaus: Aspirant-status, Trede 1, Trede 2, en Trede 3. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. De gedachte achter de Trede-benadering is dat organisaties de mogelijkheid hebben om door te groeien op de PSO-Prestatieladder. Met het behalen van de tweede en op één na hoogste trede maakt WonenBreburg zichtbaar in haar grootteklasse tot de 25% best presterende organisaties te behoren op het gebied van sociaal ondernemerschap, conform de PSO-normen.

Benieuwd hoe uw organisatie scoort op de PSO-Prestatieladder? Op MijnPSO kunt u dit gratis en vrijblijvend meten.

Deel dit bericht:  
12 march 2020