Coronavirus & PSO-certificering

Coronavirus & PSO-certificering

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft een enorme impact op ons allemaal. De gezondheid van onze medewerkers en relaties staat op nummer één. Op dit moment worden er vanuit de overheid de nodige maatregelen genomen om onze gezondheid te beschermen. PSO-Nederland en de Certificerende instellingen volgen daarom nauwlettend de berichtgevingen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Effecten Coronavirus & PSO-certificering

 

PSO-helpdesk
De PSO-helpdesk blijft bereikbaar op de hiervoor gezette tijden (8.30 uur/ 12.30 uur). Vragen per mail worden uiterlijk binnen twee dagen beantwoord. Spoed vragen worden binnen één werkdag beantwoord.

Audits
Alle Certificerende instellingen die de PSO-audits mogen verrichten, werken volgens de richtlijnen van het RIVM en PSO-Nederland/ TNO in relatie tot uitvoering van de audits. Wanneer het uitvoeren van een audit/ inspectie/ verificatie op locatie niet mogelijk is bieden de Certificerende instellingen een oplossing aan voor het uitvoeren van de activiteiten op afstand. Overleg hiervoor met uw Lead Auditor of Certificerende instelling (van uw keuze).

De online communicatie
De communicatie rondom een PSO-certificering wordt in overleg met de gecertificeerde organisaties afgestemd en waar nodig aangepast of verplaatst naar een ander moment.

Eventuele uitreikingen
Er worden voorlopig geen uitreikingen ingepland m.b.t. uitreiken PSO-certificaat.

Voor overige vragen over de Prestatieladder Socialer Ondernemen kunt u contact opnemen met info@pso-nederland.nl

Deel dit bericht:  
2 april 2020