Sociale onderneming Galileo Academy aantoonbaar sociaal met Trede 3 en PSO30+ certificaat

Sociale onderneming Galileo Academy aantoonbaar sociaal met Trede 3 en PSO30+ certificaat

Galileo Academy is in Capelle aan den IJssel het eerste bedrijf dat de PSO-Trede 3 en het PSO 30+ certificaat heeft behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dat betekent dat Galileo Academy voldoet aan de eisen van PSO-Trede 3 én dat minimaal 30% van het personeelbestand dat in dienst is, bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bij Galileo Academy geldt dat zelfs voor alle medewerkers ! Galileo Academy neemt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst en leidt ze op tot webdesigner, web developer of app developer. Medewerkers worden zo snel mogelijk, maar altijd op basis van wat de belastbaarheid is, ingezet op basis van hun talenten op commerciële opdrachten vanuit met name het MKB. Daardoor ligt de nadruk niet alleen op leren, maar vooral ook op toepassen. Medewerkers leren, doen werkervaring op en leren sociale- en werknemersvaardigheden. Doel is dat medewerkers de afstand tot de arbeidsmarkt binnen 2 jaar inlopen.

Galileo Academy

Robin Bassie, 1 van de 2 directeuren: “Dennis Nohar en ik zijn Galileo Academy 2 jaar geleden gestart vanuit bedrijfseconomische redenen: ICT-ers zijn schaars en zijn vaak duur. Wij bedachten dat we in plaats van in dezelfde vijver van ICT-ers te gaan vissen als alle anderen, we beter de vijver wat groter konden maken. We zijn daarom gaan praten met het Werkgevers Service Punt Rijnmond en in januari 2019 is onze eerste medewerker gestart. Inmiddels hebben we 8 medewerkers in dienst en we verwachten dit jaar boven 10 medewerkers uit te groeien. Onze medewerkers zijn stuk-voor-stuk talentvolle mensen, die om bepaalde redenen niet aan een baan konden komen. Dat verwijten we onze mede-werkgevers wel eens: velen klagen dat het personeel niet te vinden is, maar als je blijft zoeken naar het schaap met de vijf poten, dan ga je dat niet vinden, want die bestaat niet. Maar je kunt wel proberen een schaap met 2 poten en een schaap met 3 poten te vinden, en dan heb je alsnog wat je zocht. Werkgevers moeten soms wat meer moeite doen om te zien wie er achter het cv zit. Om een voorbeeld te geven: wij hebben iemand aangenomen die hele nachten aan het gamen was. Maar die was daarbij niet alleen aan het gamen, maar paste de game ook hier en daar aan om het spannender te maken. Kijk: dan weet je dat je een potentieel talent binnen kunt halen. En dat was ook zo!”

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal & inclusief ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal & inclusief ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties hun leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

PSO 30+

Het PSO 30+ Certificaat maakt gebruik van de huidige methodiek van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO.  PSO 30+ is een extra uitlezing en certificering voor PSO-Trede 3 organisaties. Het PSO 30+ Certificaat sluit aan bij de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. De wet (artikel 2.82Aw) maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten voor te behouden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeel in dienst bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan de 30% criteria voldoen.


Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
9 june 2020