PSO Trede 2 voor F.P.H. Ploegmakers B.V.

PSO Trede 2 voor F.P.H. Ploegmakers B.V.

Aannemersbedrijf F.P.H. Ploegmakers B.V. heeft Trede 2 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Aannemersbedrijf F.P.H. Ploegmakers B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Aannemersbedrijf F.P.H. Ploegmakers B.V. op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

Aannemersbedrijf F.P.H. Ploegmakers B.V.

Aannemersbedrijf F.P.H. Ploegmakers B.V. geldt als dé specialist op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, groenvoorziening en cultuurtechnische werken. Al 35 jaar werken ze met passie, vakmanschap en inventieve oplossingen aan een prachtig eindresultaat voor onze klanten. F.P.H. Ploegmakers B.V. begon lokaal in Vinkel en is uitgegroeid tot een landelijk opererende specialist.

"Wij voeren bij F.P.H. Ploegmakers B.V. een doorlopend beleid op het gebied van Sociaal Ondernemen. Wij vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om stageplaatsen en leerplaatsen te bieden aan instromers op de arbeidsmarkt. We laten jongeren kennismaken met het werk en helpen hen gelijktijdig op weg naar een betaalde werkkring. Daarnaast nemen we graag oudere werknemers aan vanwege hun kennis en ervaring, ook als zij door omstandigheden langdurig uit het arbeidsproces zijn geweest."

"De activiteiten in het kader van socialer ondernemen doen we al langer; het aanvragen van het certificaat is een manier om onze aandacht voor socialer ondernemen zichtbaar en herkenbaar te maken voor de buitenwereld. Dit zullen we naar de toekomst toe ook blijven doen."

"We werken nauw samen met werk- en ontwikkelbedrijven in de omgeving; we werven mensen via de UWV Banenmarkt; daarnaast werken we met Inframensen en het SOMA College: voor hen zijn wij een erkend leerbedrijf."

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
10 june 2020