Gemeente Oss heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO

Gemeente Oss heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO

Gemeente Oss heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat de gemeente Oss op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert de gemeente op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

We streven ernaar om in alle opzichten een inclusieve organisatie te blijven

Henk Mensink, gemeentesecretaris vertelt: "Onze organisatie staat midden in ‘de Osse gemeenschap’. Wij ontdekken samen met burgers, ondernemers en instellingen wat er nodig is om goed en fijn samen te leven, werken en te recreëren. Onze belangrijkste opdracht daarbij is om de gemeenschap te helpen zichzelf te besturen. Dit doen we o.a. door maatschappelijke opgaven centraal te stellen en ruimte aan Ossenaren te bieden om zelf met oplossingen te komen en te realiseren. Onze organisatie heeft daarin een participerende rol en werken we zoveel mogelijk samen, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Sociaal ondernemerschap is een vanzelfsprekendheid voor ons. Als gemeente willen we dat iedereen ‘mee kan en mag doen’. Dit geldt ook voor ons als werkgever. Iedereen heeft talent en kan een waardevolle bijdrage leveren aan onze maatschappelijke opgaven, uiteraard ook mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

De PSO-certificering vinden we als gemeente belangrijk omdat we daarmee inzicht krijgen in hoeverre we erin slagen een inclusieve organisatie te zijn. En als gemeentelijke organisatie is het belangrijk om daarin het goede voorbeeld te tonen.

We proberen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Daarvoor gebruiken we het netwerk van de gemeente. En we doen dit  door het eisen van Social Return in bijvoorbeeld aanbestedingen. Ook proberen we zelf in te kopen bij organisaties die een PSO keurmerk hebben. Deze stappen hebben geleid tot het hoogste PSO-prestatieniveau."

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
11 june 2020