Van Egmond Wegenbouw B.V. heeft hoogste trede op de PSO behaald

Van Egmond Wegenbouw B.V. heeft hoogste trede op de PSO behaald

"Dat wij zo hoog scoorden was een verassing! Het sociale was er al in dit familiebedrijf." Van Egmond Wegenbouw heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Van Egmond Wegenbouw op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert Van Egmond Wegenbouw op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van inclusief & sociaal ondernemen.

Van Egmond Wegenbouw is actief met het aanleggen van bestratingen en rioleringen (zoals het bouw- en woonrijp maken), de reconstructie van bestaande structuren, de vernieuwing van riolering en diverse onderhoudswerkzaamheden. Tevens is de organisatie gespecialiseerd in het aanleggen van sierbestrating. Van Egmond Wegenbouw voert opdrachten uit voor gemeenten, projectontwikkelaars, woningbouw, instellingen en particulieren.

"Wij zien en ontwikkelen de talenten van mensen met mogelijkheden. De stigmatiserende beeldvorming over mensen met een beperking afbreken en vervangen door het beeld dat er mogelijkheden zijn als je er naar op zoek wilt gaan. Wij dragen deze visie uit naar onze opdrachtgevers en ook naar onze leveranciers."

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen maatschellijke ondernemen wordt sociaal ondernemerschap of socialer ondernemen genoemd.

"Wij hebben in onze branche al jaren te maken met Social Return on Investment, wij vinden het belangrijk om onze opdrachtgevers ons sociaal ondernemerschap te kunnen aantonen. Iedereen is gelijk, ieder mens heeft zijn beperkingen maar ook zeker talenten. Accepteer mensen zoals ze zijn en help ze te ontwikkelen. Het is een verrijking van je onderneming."

De Prestatieladder Socialer Ondernemen

De PSO is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben, in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. Bekijk de PSO-animatie (PSO in twee minuten).

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

Deel dit bericht:  
13 july 2020