Stichting WIJeindhoven behaalt hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Stichting WIJeindhoven behaalt hoogste trede op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

WIJeindhoven heeft PSO trede 3 behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat WIJeindhoven op een kwalitatief goed wijze werkplekken faciliteert. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft WIJeindhoven aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

Sociaal ondernemen in tijden van Corona

Door het coronavirus staan organisaties voor grote uitdagingen. Aan de ene kant moeten bedrijven gedwongen de deuren sluiten en in onzekerheid afwachten. Aan de andere kant zijn er organisaties die het juist nu drukker hebben dan ooit en de vele helpende handen nauwelijks kunnen inplannen. Juist in deze periode is het extra belangrijk dat de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aan het werk blijven.

"Door meer organisaties socialer te laten ondernemen groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe, waarin iedereen naar vermogen bijdraagt."

Bij WIJeindhoven maakt sociaal werkgverschap een belangrijk onderdeel uit van het DNA van de organisatie

De Stichting WIJeindhoven vindt het belangrijk om op een duurzame wijze een bijdrage leveren aan sociaal werkgeverschap. Dit doet WIJeindhoven door ook in haar eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Daarnaast stimuleert WIJeindhoven leveranciers en opdrachtnemers om ook sociaal te ondernemen door er bewust voor te kiezen om producten of diensten in te kopen bij Sociale Werkplaatsen en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties.

Lex van Eijndhoven (directeur/bestuurder): “WIJeindhoven ondersteunt inwoners die tijdelijk minder zelfredzaam zijn om de regie weer terug te krijgen, waarbij wij inzetten op de beweging van “ondersteunen en probleem oplossen” naar een verhoogde veerkracht van inwoners. Door zelf sociaal te ondernemen en dat met trots uit te dragen, stimuleren we deze beweging."

Over WIJeindhoven

WIJeindhoven ondersteunt inwoners van de gemeente Eindhoven die tijdelijk hulp nodig hebben op het gebied van wonen, werken, ontmoeten, opvoeden, vervoer en inkomen. De stichting WIJeindhoven is in 2015 opgericht om een aantal wetten uit te voeren voor de gemeente Eindhoven. Deze wetten zijn de Jeugdwet, Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Gemeentelijke Wet Schulddienstverlening. Inwoners die met deze wetten te maken krijgen, hebben meestal contact met een generalist of verbinder van WIJeindhoven. De medewerkers (generalisten) leveren ambulante ondersteuning vanuit acht WIJteams aan inwoners van Eindhoven. WIJeindhoven zet zich in om de zelfredzaamheid te vergroten en participatie te bevorderen door uit te gaan van talenten van inwoners. Ook heeft WIJeindhoven de opdracht om de sociale basis van Eindhoven te verstevigen. Dit doet WIJeindhoven via de aanpak Buurt in Bloei. Eindhoven telt 32 inlooppunten van WIJeindhoven waar inwoners terechtkunnen met hun vraag of idee op het gebied van wonen, werken, opvoeden, ontmoeten, zorg, inkomen of vervoer. WIJeindhoven telt ongeveer 450 medewerkers. Een kleine en flexibele staf ondersteunt de generalisten in hun werk.

"WIJeindhoven zet zich in voor een Eindhoven waarin iedereen die betrokken is bij onze stad naar vermogen mee kan doen. Sociaal ondernemerschap stimuleren en bevorderen is daaraan inherent. Het voeren van het PSO certificaat is een van de middelen om dit zichtbaar te maken."

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. De afgelopen maanden is duidelijk geworden wat voor een belangrijke rol inclusief werkgeverschap heeft in het creëren van een stabiele arbeidsparticipatie. WIJeindhoven draagt met het behalen van het PSO keurmerk op substantiële wijze bij aan dit doel.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.
PSO-helpdesk:
Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:
Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

Deel dit bericht:  
14 july 2020