Achmea Interne Diensten N.V. certificeert zich op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Achmea Interne Diensten N.V. certificeert zich op de Prestatieladder Socialer Ondernemen

Achmea Interne Diensten N.V. heeft de aspirant status op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Achmea Interne Diensten N.V. op een kwalitatief goed wijze werkplekken faciliteert. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Achmea Interne Diensten N.V. aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van inclusief & sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor inclusief & sociaal ondernemen.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Over Achmea

Achmea is een belangrijke financiële dienstverlener op de Nederlandse markt. Vanuit meer dan tien verschillende merknamen verzekeren we ongeveer tien miljoen Nederlanders voor zorg, schade, en inkomen. Achmea is een coöperatieve verzekeraar. Achmea is het coöperatieve moederbedrijf van bekende verzekeraars, zoals Centraal Beheer, Interpolis en Zilveren Kruis. Samen vormen zij de grootste verzekeringsgroep van Nederland (ongeveer 14.000 medewerkers). Achmea heeft een coöperatieve achtergrond waarbij de belangen van klanten, partners, medewerkers en aandeelhouders in balans zijn. Achmea is in Nederland marktleider op het gebied van schade- en zorgverzekeringen. Naast Nederland is Achmea ook internationaal actief in Turkije, Griekenland, Slowakije, Australië en Canada.

Achmea vertelt

We helpen onze klanten als het even kan vooral met problemen voorkómen. Met handige, gebruiksvriendelijke innovaties die bijdragen aan een gezond, veilig en toekomstbestendig leven. Dagelijks relevant zijn voor onze klanten met diensten die het leven gezonder, veiliger en makkelijker maken, daar zijn we goed in. En als er dan toch iets gebeurt, dan proberen we met man en macht de vertrouwde en behulpzame verzekeraar te zijn die mensen houvast biedt en weer snel op weg helpt.

Bij Achmea werken we samen aan een gezonde, veilige, toekomstbestendige samenleving. Een toekomst waarin mensen langer gezond blijven, veilig en gelukkig wonen, slim en zorgeloos reizen, financieel fit zijn, lekker werken en frank en vrij durven ondernemen. Dat doen we vanuit de ‘kracht van samen’. Met al onze mooie merken én met relevante partners. We volgen de maatschappelijke ontwikkelingen op de voet. We verkennen de toekomst en werken samen aan nieuwe, duurzame oplossingen die het verschil maken voor onze klanten en van betekenis zijn in de samenleving. Omdat we erin geloven dat je samen sterker staat dan alleen.
Als Nederlands grootste verzekeraar nemen we onze verantwoordelijkheid bij het aanpakken maatschappelijke uitdagingen. We willen bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen het recht heeft om mee te doen.
Achmea wil dat iedereen zich welkom voelt bij ons. Dus doen we onze uiterste best om dat voor elkaar te krijgen. Elke dag werken we aan een nog diversere en inclusievere omgeving, waarin onze medewerkers de ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We geloven dat een diverse organisatie leidt tot betere prestaties. Alle verschillende talenten en perspectieven binnen onze organisatie dragen bij aan betere besluiten, meer creativiteit en innovatie.

De visie van Achmea m.b.t. inclusief & sociaal ondernemen

We zetten ons op verschillende manieren in om te zorgen voor een diverse en inclusieve organisatie. Hierbij richten we ons op zichtbare en onzichtbare verschillen, en hebben we extra aandacht voor bijvoorbeeld culturele diversiteit en arbeidsbeperking.
Achmea is actief bezig met het aantrekken van divers talent, de doorgroei van divers talent en we doen er alles aan om een aantrekkelijke werkgever voor divers talent te zijn en te blijven. Zo werken we aan het waarborgen van een inclusieve werving en selectie, bieden we mentortrajecten en empowermenttrainingen om meer diversiteit in de top te bereiken. Ook zijn er inclusieve voorzieningen en arbeidsvoorwaarden om het beste uit onze collega’s te halen. Daarnaast werken we continu aan bewustwording over diversiteit en inclusie en geven we veel aandacht aan inclusief leiderschap.

Buiten onze organisatie zetten we ons in om actief kennis te delen met andere werkgevers en bedrijven. We organiseren meet-ups, masterclass en gaan in gesprek met andere werkgevers en bedrijven. Onze medewerkers vinden diversiteit en inclusie belangrijk. Dat is zichtbaar dankzij verschillende interne netwerken, zoals Jong Achmea, LHBT HoLA!, Autisme Ambassade en Kleurrijk Achmea.

Bij Achmea hoeft een arbeidsbeperking geen beperking te zijn. Het past bij onze identiteit en strategie om mensen met een beperking de volle kans te geven om deel uit te maken van onze werkgemeenschap. Normaal is niets anders dan het gemiddelde van alle afwijkingen. Achmea werkt actief aan participatie van medewerkers met een arbeidsbeperking onder het motto; “Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”. We bieden alleen échte banen met een écht salaris en organiseren het maatwerk dat iemand nodig heeft om het werk goed te kunnen doen. Achmea heeft een groeiend aantal medewerkers met een arbeidsbeperking die hun volwaardige bijdrage leveren aan onze ambities en aan onze klanten.

Waarom heeft Achmea gekozen voor het PSO-Keurmerk?

Het sluit aan bij onze missie en Strategie 2025 en het past bij ons MVO beleid en onze HR visie. In het bijzonder draagt het bij aan het versterken van ons werkgeverschap en onze ambities t.a.v. Diversiteit & Inclusie. Het vergroot de zichtbaarheid van het inclusieve profiel van Achmea. Via de PSO-certificering draagt Achmea aantoonbaar bij aan een samenleving waarbij iedereen meedoet. Door deel te nemen aan de  PSO worden organisaties om Achmea heen ook gestimuleerd om socialer te ondernemen. Andersom vragen investeerders,  klanten en opdrachtgevers steeds vaker om organisaties met het PSO-keurmerk omdat zij arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen ook belangrijk vinden en/of omdat zij zich zelf tot doel hebben gesteld om te groeien op de PSO-ladder.

Stimuleren van leveranciers

Achmea zet zich al langer actief in om een diverse en inclusieve organisatie te worden.
O.a. is er bij Zilveren Kruis een Participatieteam. FBTO biedt ervaringsplaatsen aan werkzoekenden in Friesland.

We gaan door op de ingeslagen weg, in lijn met onze aanpak willen we nog meer divers talent bij Achmea; mensen met een arbeidsbeperking maar ook bijvoorbeeld statushouders.
Datzelfde geldt ook voor onze inkoop. We werken al samen met een aantal leveranciers die hoog op de PSO ladder staan. We gaan actief aan de slag om ook andere leveranciers te stimuleren deel te gaan nemen aan de PSO.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

PSO-helpdesk
Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:
Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

Deel dit bericht:  
21 july 2020