Harteman Weg- en Waterbouw B.V. behaalt Trede 2 op de PSO

Harteman Weg- en Waterbouw B.V. behaalt Trede 2 op de PSO

Harteman Weg- en Waterbouw B.V. uit de gemeente Tiel heeft Trede 2 op de PSO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Harteman Weg- en Waterbouw B.V. op een kwalitatief goed wijze werkplekken faciliteert. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Harteman Weg- en Waterbouw B.V. aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

Sociaal & inclusief ondernemen

Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit onderdeel binnen MVO/ maatschappelijk ondernemen wordt inclusief of socialer ondernemen genoemd. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Socialer en inclusief ondernemen

Harteman Weg- en Waterbouw B.V. voert projecten uit in de grond- weg- en waterbouw. Denk hierbij aan bijvoorbeeld grondverzet, riolering, bestrating, aanleggen duikers, oevers, natuurgebieden, bodemsanering en sloop. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsvoering. Een goede en eerlijke bedrijfsvoering en aandacht voor het milieu staan centraal. Ook sociaal ondernemerschap is in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet weg te denken voor ons. Door de invoering van de Participatiewet is sociaal ondernemerschap essentieel en een sterk middel geworden om mensen duurzaam aan werk te helpen en mee te laten doen aan deze maatschappij. Dankzij het PSO-certificaat kunnen wij als sociale werkgever onze inzet op gebied van het sociaal & inclusief ondernemerschap aantonen. Mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij de mogelijkheid om een vast dienstverband binnen ons bedrijf aan te gaan. Zo bieden wij o.a. een inwerktraject met een ervaren vakman, opleidingen en cursussen, stageplaatsen en een werk-leerplek binnen ons bedrijf aan”

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

PSO-helpdesk:

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.

Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

 

Deel dit bericht:  
22 july 2020