Familiebedrijf Hollander techniek b.v. behaalt Trede 2 op de PSO-ladder

Familiebedrijf Hollander techniek b.v. behaalt Trede 2 op de PSO-ladder

Hollander techniek b.v. heeft Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO behaald. Tijdens de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling is gebleken dat Hollander techniek b.v. op een kwalitatief goed wijze werkplekken faciliteert. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Hollander techniek b.v. aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie.

Hollander Techniek is voor medewerkers een inspirerende omgeving om te werken

Joost Leferink, Business Developer, vertelt: "Hollander Techniek realiseert complete, vernieuwende en innovatieve technische installaties die waarde toevoegen aan onze klanten en de samenleving. Wij zijn werkzaam in de markten utiliteit, retail en industrie. Hier bieden wij integrale technische oplossingen op het gebied van elektrotechniek, werktuigbouw, beveiliging, IT, zwembadtechniek, industriële automatisering, robotisering en retailtechniek. Hollander Techniek kijkt verder dan de klantvraag. Wij verdiepen ons in het primaire proces van de klant. Meedenken en een stap extra zetten voor de klant zijn voor ons belangrijke voorwaarden voor succes. Kwaliteit staat altijd voorop. Wij verbinden technische disciplines en gaan de samenwerking aan met partners. Zo komen wij tot een integraal eindresultaat. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Planeet en mens staan centraal in onze dienstverlening. Wij kiezen voor samenwerkingen waarbij duurzaamheid en aandacht voor milieaspecten centraal staan. Als een familiebedrijf voelen wij ons betrokken bij zowel onze klanten als onze medewerkers. Wij voorzien in een veilige en sociale werkomgeving waarin wij met plezier samenwerken. We stimuleren onze medewerkers om te doen waar zij goed in zijn en bieden ruimte voor ontwikkeling en ondernemerschap. In ieder vakgebied zijn continue nieuwe ontwikkelingen met bijbehorende uitdagingen aanwezig. Als familiebedrijf zijn wij al ruim 45 jaar een betrouwbare werkgever. Dankzij het ontwikkelvermogen van onze medewerkers zijn wij meegegroeid met onze klanten, die hierdoor verzekerd zijn van vernieuwende en passende technische oplossingen."

Inclusief & Sociaalondernemen

Joost Leferink vervolgt: "Wij zijn zeer betrokken bij onze medewerkers en geven hen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Dit zijn onder andere medewerkers die doorstromen, maar ook BBL- leerlingen, schoolverlaters, zij-instromers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De drijfveer, motivatie en competenties van de medewerker staan centraal. Zij ontwikkelen zich door te ondernemen binnen de organisatie of doen dit in ons eigen opleidingscentrum onderWERKwijs.
Daarnaast investeren wij in het ondersteunen van onze lokale maatschappij. Denk hierbij aan steun in (structurele) lokale projecten en samenwerkingsverbanden met sociale werkbedrijven.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is vanzelfsprekend voor ons. Wij willen graag bijdragen aan een duurzame ontwikkeling voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Continu zoeken we naar evenwicht tussen de resultaten die wij als bedrijf behalen en onze inzet voor het milieu en de maatschappij om ons heen. Sociaal ondernemen is een van de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De PSO ladder geeft ons de mogelijkheid om aan onze klanten te laten zien in welke mate wij sociaal ondernemen.
Het project is opgepakt als een samenwerking tussen de interne teams Business development, P&O en Inkoop. Vanuit team Business development is in kaart gebracht wat de verwachtingen vanuit onze klanten en de markt zijn. Team P&O heeft het aantal eigen medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in kaart gebracht en team Inkoop heeft bekeken met welke PSO gecertificeerde leveranciers wij zaken doen en in welke mate wij inkopen bij sociale werkbedrijven. Vervolgens is met team KAM (Kwaliteit Arbo Milieu) het certificeringstraject opgestart en doorlopen."

Landelijk Keurmerk

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun leveranciers en opdrachtnemers om socialer te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:
Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.
Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

 

Deel dit bericht:  
30 july 2020