Groei Hago Zorg naar sociaal ondernemerschap erkend met een PSO-certificering Trede 2

Groei Hago Zorg naar sociaal ondernemerschap erkend met een PSO-certificering Trede 2

Hago Zorg is trots op het behalen van de Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). De PSO is het wetenschappelijk onderbouwde meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat Hago Zorg op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Met het behalen van het PSO keurmerk heeft Hago Zorg aangetoond ook in deze onzekere tijden groot belang te hechten aan het vergroten en verbeteren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Hago Zorg “Samen groeien we naar een inclusievere samenleving toe. Zo brengen we positieve impact op ieder mens in de zorg.”

Inclusief werkgeverschap

Doel van de PSO is om meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie op een duurzame en kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doet Hago Zorg enerzijds door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren en anderzijds door haar leveranciers en opdrachtnemers te stimuleren om sociaal te ondernemen. In het Erasmus MC heeft Hago Zorg in samenwerking met Learn2Work de TOP Academie opgericht. Hier worden jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid met een win-winsituatie tot gevolg: gegarandeerde (werk)plekken voor jongeren met de skills waar werkgevers naar op zoek zijn. Het behalen van Trede 2 is het resultaat van een doordachte visie ten aanzien van duurzaam sociaal ondernemen. Hago Zorg behoort nu tot de 25% meest inclusieve organisaties in Nederland en levert op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Hago Zorg: Er is bij ons plek voor iedereen die wíl werken.”

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving. Hago Zorg is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 2. Dat betekent dat Hago Zorg ruim bovengemiddeld presteert als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Er zijn bij Hago Zorg nu (in)direct meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam, dan bij organisaties in dezelfde grootteklasse.

Waar staat uw organisatie op de PSO-Prestatieladder?

Wilt u ook in aanmerking komen voor het PSO-certificaat en -keurmerk? Op www.mijnpso.nl inventariseert u vrijblijvend waar u staat op de PSO-Prestatieladder. Afhankelijk van de uitkomst vraagt u een Aspirant-status of Trede-certificaat aan. De Aspirant-status ontvangt u als uw organisatie aantoonbaar start met sociaal ondernemen en de doelstelling heeft om binnen twee jaar te groeien richting een Trede-status op de PSO-Prestatieladder. Voor een Trede-certificaat komt u in aanmerking als uw organisatie méér dan gemiddeld scoort.

Meer weten over de PSO Prestatieladder?

Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl of bel de PSO helpdesk.

Onze PSO-Helpdesk is op de volgende manieren bereikbaar:

Telefonisch van maandag tot en met donderdag tussen 8.30-12.30 uur op telefoonnummer 020 3315535 Buiten deze uren zullen uw vraag en gegevens  genoteerd worden; de PSO-helpdesk belt u dan terug tijdens de genoemde openingstijden.

Door een email te sturen naar info@pso-nederland.nl. De mailbox wordt op dagelijkse basis gelezen, spoedvragen worden binnen 1 werkdag beantwoord, indien mogelijk.

Deel dit bericht:  
4 august 2020