De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt mogelijkheden

De huidige krapte op de arbeidsmarkt biedt mogelijkheden
Werkleerbedrijven zijn een cruciale schakel voor mensen met een beperking om werk te vinden en te houden. Theo Beijer, directeur van het werkleerbedrijf Fijnder in de Achterhoek, vertelt hoe zij eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen in onze...

De afstand overbruggen

De afstand overbruggen
Het matchen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met de juiste werkgever is een vak apart. En niet één zonder uitdagingen. We spraken er over met Pieter Raven, directeur van Pernu, een organisatie met ruim 15 jaar aan...