Ontstaan PSO

In 2008 heeft (destijds) de Stichting PSO-Nederland het initiatief genomen om de mate van sociaal werkgeverschap te (h)erkennen. Het initiatief is beschreven in het startdocument “Keurmerk voor sociaal ondernemen” waarin de volgende missie centraal stond: “meer mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie aan duurzaam en kwalitatief goed werk helpen”. Het startdocument vormde eind 2009/ begin 2010 de basis voor een gemeenschappelijke pilot van (destijds) de Stichting PSO-Nederland en TNO Publiek. Die pilot, waarbij ook nadrukkelijk bedrijven betrokken waren, is uitgemond in de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Door het behalen van een PSO-certificering maken bedrijven aan de buitenwereld duidelijk dat zij substantieel meer werkgelegenheid bieden aan mensen met kwetsbare arbeidsmarktpositie dan het gemiddelde bedrijf in Nederland. De afgelopen jaren is het aantal PSO-gecertificeerde organisaties flink gegroeid. De verwachting is dat deze groei zich door zal zetten: vanuit de gedachte ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ in combinatie met het feit dat steeds meer gemeenten een PSO certificaat accepteren als alternatieve invulling van de Social return verplichting bij aanbestedingen. De toenemende belangstelling voor de PSO heeft ertoe geleid dat in 2017 is toegewerkt naar een vernieuwde governance.

 

Ontwikkelpartners 2010

De PSO is in 2010 door TNO ontwikkeld in nauwe samenwerking met PSO-Nederland en Startfoundation. Daarnaast hebben organisaties uit verschillende sectoren bijgedragen: Heijmans, Trigion, Ecostyle, Van Gansewinkel, Deen Supermarkten, Gelre Ziekenhuizen en Asito. Ook zeven SW-bedrijven: WNK, Caparis, Delta, Soweco, Pantar, Lander en de Diamantgroep.

 

 

 

Klankbordpartners

In de klankbordgroep voor de ontwikkeling van de PSO zijn vertegenwoordigd: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), werkgeversvereniging AWVN, UWV, De Normaalste Zaak, Start Foundation, Landelijke Cliëntenraad (LCR), TNO en SW-bedrijf WNK bedrijven.


Direct naar: