Commissie van Deskundigen

(Door)ontwikkeling

De PSO is in 2010 ontwikkeld vanuit TNO Kwaliteit van Leven, samen met mede-initiatiefnemer PSO-Nederland. De PSO is in nauwe samenwerking met de markt ontwikkeld en blijft zich continu doorontwikkelen op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Diverse gremia dragen bij aan de doorontwikkeling: De Raad van Advies, de Klantenraad en de Commissie van Deskundigen. Het Kernteam richt zich op tussentijdse PSO-vragen en fungeert als agendacommissie voor de Commissie van Deskundigen.

Commissie van Deskundigen 

De Commissie van Deskundigen (CvD) bestaat uit leden die kennis hebben van en (praktijk)ervaring met het stimuleren van inclusief werkgeverschap. De CvD bestaat uit een mix van wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts. Daarnaast neemt een expert op het gebied van certificering zitting in de CvD. Voorstellen tot wijzigingen van de PSO-systematiek die TNO zelf ontwikkelt of ontvangt van de RvA en de Klantenraad, legt TNO voor advies voor aan de CvD. De leden van de CvD hebben geen direct belang bij de PSO als certificeringsinstrument voor hun eigen organisatie. Zij hebben de mogelijkheid zelf onderwerpen en voorstellen aan te dragen voor wijzigingen in de PSO-systematiek. TNO bereidt de agenda van de CvD voor.

Voorzitter: Astrid Hazelzet, senior onderzoeker/ adviseur (TNO)
Frequentie: tweemaal per jaar

Leden CvD: de samenstelling van de huidige CvD is hier te vinden. 


Direct naar: