Commissie van Deskundigen


De Commissie van Deskundigen (CvD) bestaat uit leden die kennis hebben van en (praktijk)ervaring met het stimuleren van inclusief werkgeverschap. De CvD bestaat uit een mix van wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts. Daarnaast neemt een expert op het gebied van certificering zitting in de CvD. Voorstellen tot wijzigingen van de PSO-systematiek die TNO zelf ontwikkelt of ontvangt van de RvA en de Klantenraad, legt TNO voor advies voor aan de CvD. De leden van de CvD hebben geen direct belang bij de PSO als certificeringsinstrument voor hun eigen organisatie. Zij hebben de mogelijkheid zelf onderwerpen en voorstellen aan te dragen voor wijzigingen in de PSO-systematiek. TNO bereidt de agenda van de CvD voor.

Voorzitter: Astrid Hazelzet, senior onderzoeker/ adviseur (TNO)
Frequentie: tweemaal per jaar

Leden CvD: de samenstelling van de huidige CvD is hier te vinden. Vanaf april 2018 worden de nieuwe commissieleden bekend gemaakt.


Direct naar: