Kernteam

Het PSO-kernteam fungeert als agendacommissie van de Commissie van Deskundigen en bespreekt tussentijdse vragen uit het veld met betrekking tot de toepassing van de PSO en de PSO-handleiding. Eventuele casuïstiek wordt altijd ingebracht door PSO-Nederland. Iedere organisatie kan per e-mail gerichte vragen stellen over het proces, de PSO-audit en (de interpretatie van) de PSO-handleiding. PSO-Nederland beantwoordt deze vragen binnen vijf werkdagen per e-mail. PSO-Nederland kan besluiten om casuïstiek voor te leggen aan het PSO-kernteam indien PSO-Nederland van mening is dat er sprake is van een casus waarbij extra controle, verscherping en/ of verduidelijking van een specifieke casus wenselijk of noodzakelijk is. Het PSO-kernteam doet geen uitspraken over eventuele toekenningen van een PSO-certificaat zonder dat er een auditrapport aan ten grondslag ligt. Het PSO-kernteam komt elke laatste vrijdag van de maand bijeen. Het kernteam bestaat uit:

Astrid HazelzetTNO

Astrid Hazelzet

Drs. A.M. (Astrid) Hazelzet
Snr. Onderzoeker/adviseur TNO
Sustainable Productivity & Employment

Lid Kernteam PSO, Voorzitter Commissie van Deskundigen PSO

 

 

Jan BesselingTNO en PSO-Nederland

Jan Besseling

Onderzoeker TNO/ adviseur/ auditor  

Lid Kernteam, Auditor en Commissie van Deskundigen

 


Direct naar: