Klantenraad

(Door)ontwikkeling

De PSO is in 2010 ontwikkeld vanuit TNO Kwaliteit van Leven, samen met mede-initiatiefnemer PSO-Nederland. De PSO is in nauwe samenwerking met de markt ontwikkeld en blijft zich continu doorontwikkelen op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Diverse gremia dragen bij aan de doorontwikkeling: De Raad van Advies, de Klantenraad en de Commissie van Deskundigen. Het Kernteam richt zich op tussentijdse PSO-vragen en fungeert als agendacommissie voor de Commissie van Deskundigen.

Klantenraad

De klantenraad bestaat uit een breed platform van met name PSO-gecertificeerde organisaties, overheidsorganisaties (zoals gemeenten) en andere stakeholders (bv. investeerders) die de PSO gebruiken om het in dienst nemen van mensen uit kwetsbare groepen te stimuleren. De deelnemers aan de klantenraad spreken namens hun bedrijf, hebben zicht op het beleid van het bedrijf ten aanzien van socialer ondernemen en hebben ervaring met het PSO-proces. Zij zijn afkomstig uit diverse branches, grootteklassen en regio’s. Door zitting te nemen in de klantenraad kunnen de deelnemers input leveren voor wijzigingen in de PSO-systematiek. De Klantenraad adviseert TNO over gewenste wijzigingen. Om voldoende gevoel te houden met de praktijkervaringen en wensen ten aanzien van de doorontwikkeling van de PSO is TNO als toehoorder aanwezig. In de klantenraad krijgen de aanwezigen de gelegenheid hun kennis en ervaringen te delen, en worden zij op de hoogte gehouden van onder andere de laatste ontwikkelingen op het gebied van socialer ondernemen en wet- en regelgeving (bv. Aanbestedingswet, Quotumwet, Privacywetgeving).

Voorzitter: Yuri Starrenburg, bestuurder (PSO-Nederland)
Frequentie: 2 maal per jaar

Leden Klantenraad

a.s.r.

a.s.r

.

Leger des Heils.

Leger des Heils

.

AM-match.

AM-match

.

Faczo.

Faczo

.

Fujitsu.

Fujitsu

.

Facilicom.

Facilicom

.

ABN AMRO.

ABN AMRO

.

Arriva.

Arriva

.

CSU.

CSU

.

Koninklijke Philips N.V..

Koninklijke Philips N.V.

.

Vebego .

Vebego

.

Volker Wessels.

Volker Wessels

.

Gemeente 's-Hertogenbosch.

Gemeente 's-Hertogenbosch

.

Het goed groepHet goed groep

Het goed groep

.


Direct naar: