Klantenraad

(Door)ontwikkeling van de PSO

De PSO is in 2010 ontwikkeld vanuit TNO Kwaliteit van Leven, samen met mede-initiatiefnemer PSO-Nederland. De PSO is in nauwe samenwerking met de markt ontwikkeld en blijft zich continu doorontwikkelen op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Diverse gremia dragen bij aan de doorontwikkeling: De Raad van Advies, de Klantenraad en de Commissie van Deskundigen. Het PSO-Kernteam richt zich op tussentijdse PSO-vragen en fungeert als agendacommissie voor de Commissie van Deskundigen.

Waaruit bestaat de Klanten-  en gebruikersraad?

De Klantenraad bestaat uit een breed platform van met name PSO-gecertificeerde organisaties, overheidsorganisaties, zoals gemeenten, en andere betrokkenen, zoals investeerders. Deze organisaties gebruiken de PSO om het in dienst nemen van mensen uit kwetsbare groepen te stimuleren. De deelnemers aan de Klantenraad spreken namens hun bedrijf, hebben zicht op het beleid van het bedrijf voor socialer ondernemen en hebben ervaring met het PSO-proces. Zij zijn afkomstig uit diverse branches, grootteklassen en regio’s. Door zitting te nemen in de Klantenraad kunnen de deelnemers TNO adviseren over gewenste wijzigingen in de PSO-systematiek. Om voldoende gevoel te houden met de praktijkervaringen en wensen voor de doorontwikkeling van de PSO is TNO als toehoorder aanwezig bij vergaderingen. In de Klantenraad krijgen de aanwezigen de gelegenheid hun kennis en ervaringen te delen, en worden zij op de hoogte gehouden van onder andere de laatste ontwikkelingen op het gebied van socialer ondernemen en wet- en regelgeving, zoals de Aanbestedingswet, Quotumwet en privacywetgeving.

  • Voorzitter: Tako Kampstra
  • Frequentie: 1 maal per jaar

Leden Klantenraad

a.s.r.

a.s.r

.

Leger des Heils.

Leger des Heils

.

AM-match.

AM-match

.

Faczo.

Faczo

.

Fujitsu.

Fujitsu

.

Facilicom.

Facilicom

.

ABN AMRO.

ABN AMRO

.

Arriva.

Arriva

.

CSU.

CSU

.

Koninklijke Philips N.V..

Koninklijke Philips N.V.

.

Vebego .

Vebego

.

Volker Wessels.

Volker Wessels

.

Gemeente 's-Hertogenbosch.

Gemeente 's-Hertogenbosch

.

Het goed groepHet goed groep

Het goed groep

.


Direct naar: