Leden van de Commissie van Deskundigen

Joram de DoesCedris

Joram de Does

Het ondersteunen  van leden en collega’s van arbeidszaken en het uitleggen van wetten en regulaties. Uitgebreide kennis van de Nederlandse sociale zekerheidswetten en de Nederlandse arbeidswetten, specifieke kennis van de Wet Sociale Werkvoorziening.

Secretaris van de sector code; afspraken maken, ondersteunen van audit teams en rapporten schrijven.

Mariska Cubuk-van den NoortManager Participatie

Mariska Cubuk-van den Noort

Praktijkexpert op het gebied van inclusief werkgeverschap en Social return. Ruime ervaring met het begeleiden en adviseren van werkgevers bij het opzetten en implementeren van sociaal ondernemen. Kansen creëren voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en werkgevers zoveel mogelijk hierbij faciliteren om dit tot stand te brengen is een persoonlijke drijfveer. Vanaf de ontwikkeling aangesloten bij de PSO. In mijn rol binnen de CvD probeer ik een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.

Shirley OomensHogeschool van Arnhem en Nijmegen

Shirley Oomens

Dr. Shirley Oomens is sinds mei 2016 bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.  

Centraal thema in haar werk is de duurzame werkhervatting van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Het lectoraat  Arbeidsdeskundigheid doet onderzoek naar het vergroten van de mogelijkheden van duurzame arbeidsparticipatie en de rol van arbeidsdeskundigen daarin. Hierbij richt het zich op de ondersteuningsbehoeften van werkgevers en werknemers in het vergoten van de mogelijkheden van betaald werk en de professionele ondersteuning die dat vraagt van arbeidsdeskundigen.

Bruno FerminSBCM

Bruno Fermin

Als mede-ontwikkelaar van de PSO zet ik me bij SBCM in voor passend, duurzaam en zo regulier mogelijk werk voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie.

Dat sluit mooi aan bij de missie van PSO om de omvang en zichtbaarheid van sociale ondernemers in Nederland te vergroten.

Irmgard Borghouts - van de PasTilburg University

Irmgard Borghouts - van de Pas

Dr. Irmgard Borghouts – van de Pas is verbonden aan Tilburg University. Ze is een gepromoveerd Arbeidsmarkt & Sociale Zekerheidswetenschapper en heeft aantoonbare expertise en ervaring op het gebied van HRM vraagstukken. Haar multidisciplinaire expertise ligt op het terrein van Werkzekerheid, Activerend & Inclusief Arbeidsmarktbeleid, Sociale Zekerheid en Inclusief HRM. In haar onderzoekslijn zijn sociaal beleid en sociale zekerheid(srecht) het vertrekpunt en ze verbindt dit met strategische HRM vraagstukken binnen organisaties. De volgende twee transities staan daarbij centraal:

1.) De transitie van inactiviteit/werkloosheid naar werk met speciale aandacht voor kwetsbare groepen (o.a. Participatiewet, Wajong, Werkloosheidswet, voormalige Wet Sociale Werkvoorziening, kwetsbare jongeren);
2.) De transitie Van Werk Naar Werk voor mensen die hun baan (dreigen te) verliezen.

Hardy van de VenTNO

Hardy van de Ven

Dr. Hardy van de Ven is onderzoeker bij TNO, afdeling Sustainable Productivity & Employability. Hij heeft een achtergrond in Bedrijfskunde en Gezondheidswetenschappen. In zijn onderzoek richt hij momenteel o.a. op het vormgeven van inclusief werkgeverschap.

Roland BlonkTNO

Roland Blonk

Principal Scientist at TNO and professor at Tilburg University

Astrid HazelzetTNO

Astrid Hazelzet

Drs. A.M. (Astrid) Hazelzet
Snr. Onderzoeker/adviseur TNO
Sustainable Productivity & Employment

Lid Kernteam PSO, Voorzitter Commissie van Deskundigen PSO

 

 

Jan BesselingTNO en PSO-Nederland

Jan Besseling

Onderzoeker TNO/ adviseur/ auditor  

Lid Kernteam, Auditor en Commissie van Deskundigen

 

Frederike van OostveenAWVN

Frederike van Oostveen

Drs. Frederike van Oostveen is werkzaam bij de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) in de rol van coördinator inclusieve arbeidsmarkt.


Direct naar: