Raad van Advies

(Door)ontwikkeling

De PSO is in 2010 ontwikkeld vanuit TNO Kwaliteit van Leven, samen met mede-initiatiefnemer PSO-Nederland. De PSO is in nauwe samenwerking met de markt ontwikkeld en blijft zich continu doorontwikkelen op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Diverse gremia dragen bij aan de doorontwikkeling: De Raad van Advies, de Klantenraad en de Commissie van Deskundigen. Het Kernteam richt zich op tussentijdse PSO-vragen en fungeert als agendacommissie voor de Commissie van Deskundigen

 

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies (RvA) dragen het doel achter de PSO een warm hart toe en zijn bereid om hun visie op en ideeën over het stimuleren van inclusief werkgeverschap met elkaar te delen en te vertalen in strategische adviezen aan PSO-Nederland. Ook adviseert de RvA TNO over de doorontwikkeling van de PSO waarbij zij de uitgangspunten van de PSO bewaken. Daarbij houden zij het hogere doel van de PSO, namelijk het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen vanuit kwetsbare groepen, scherp in het oog. Ook dragen zij bij aan maatschappelijk draagvlak voor de PSO. De leden van de Raad van Advies zijn afkomstig uit de politiek, gemeenten en het bedrijfsleven. Voor de bijeenkomst worden vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van PSO-Nederland uitgenodigd als toehoorders.

Voorzitter: Niek Snoeij, managing director Gezond Leven TNO.
Frequentie: 1 maal per jaar

Leden RvA: De Raad kent 12 leden die TNO van advies voorzien


Direct naar: