Raad van Advies


De leden van de Raad van Advies (RvA) dragen het doel achter de PSO een warm hart toe en zijn bereid om hun visie op en ideeën over het stimuleren van inclusief werkgeverschap met elkaar te delen en te vertalen in strategische adviezen aan PSO-Nederland. Ook adviseert de RvA TNO over de doorontwikkeling van de PSO waarbij zij de uitgangspunten van de PSO bewaken. Daarbij houden zij het hogere doel van de PSO, namelijk het creëren van meer werkgelegenheid voor mensen vanuit kwetsbare groepen, scherp in het oog. Ook dragen zij bij aan maatschappelijk draagvlak voor de PSO. De leden van de Raad van Advies zijn afkomstig uit de politiek, gemeenten en het bedrijfsleven. Voor de bijeenkomst worden vertegenwoordigers van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van PSO-Nederland uitgenodigd als toehoorders.

Voorzitter: Niek Snoeij, managing director Gezond Leven TNO.
Frequentie: 1 maal per jaar

Leden RvA: De Raad kent 12 leden die TNO van advies voorzien


Direct naar: