Over de Prestatieladder Socialer Ondernemen

 Infomercial van PSO-Nederland

Doel 

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is om meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij diverse werkgevers: van MKB bedrijf tot multinational en van bakker tot accountantskantoor. Dit is mogelijk door personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie binnen de eigen organisatie duurzaam kansen te bieden en door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties of Sociale werkvoorzieningen (SW). De PSO systematiek stimuleert organisaties om elkaar hier actief op te bevragen. Er zijn ruim 1000 PSO-gecertificeerde organisaties die dit doen. De groei van het aantal gecertificeerde organisaties draagt bij aan het groter besef dat het streven naar een financieel gezonde organisatie en het leveren van een maatschappelijke bijdrage goed verenigbaar zijn. Lees hier waarom organisaties de PSO nog meer belangrijk vinden.

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in het kort

De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument én kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal inclusief ondernemen. De PSO meet objectief in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden aan kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt ten opzichte van het werkzame personeelsbestand. Vervolgens wordt dit resultaat vergeleken met andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse. De PSO kent vier prestatieniveaus waarvoor een PSO-certificaat kan worden toegekend. Instappen is op elk prestatieniveau mogelijk. Lees hier meer over wat de PSO exact meet. Daarnaast kent de PSO een separate PSO 30+ certificering voor organisaties die minimaal aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet voldoen. 

Normering, toetsing en doorontwikkeling

De PSO-norm staat volledig omschreven in de laatste versie van de PSO-Handleiding (van TNO) en is daarmee een rule-based instrument dat aan strikt schemabeheer en onafhankelijke toetsing gekoppeld is. De PSO wordt in samenwerking met diverse gremia continue doorontwikkeld onder regie van TNO. De PSO-normering is o.a. gebaseerd op de landelijke Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) van TNO  en relevante wet- en regelgeving.

Vrijblijvend meten of het PSO-keurmerk aanvragen?

Iedere organisatie kan zichzelf via MijnPSO vrijblijvend langs de online meetlat leggen maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens het formele kader voor de audit (toetsing). De audit wordt altijd verricht door een van de onafhankelijke Certificerende instellingen. Lees hier meer over het PSO-keurmerk aanvragen.

Uitgangspunten PSO 2009-2019

Sinds het ontstaan, heeft de PSO zich ontwikkeld tot een meetinstrument en keurmerk en daarbij een aantal uitgangspunten vastgelegd. Deze zijn vandaag de dag nog steeds van kracht:

  • één generieke methode voor alle werkgevers: groot, klein en in alle branches;
  • uitgaan van bestaande wetenschappelijke inzichten;
  • erkennen van verschillende stadia van socialer ondernemen: van de intentie om socialer te ondernemen tot het niveau van koploper;
  • toetsing door een combinatie van kwantitatieve prestaties meten én een kwalitatieve beoordeling;
  • meten van feitelijke prestaties (de PSO is géén managementsysteem); inbouwen van ketenstimulering door directe en indirecte sociale bijdragen mee te wegen;
  • zo min mogelijk extra administratieve lasten voor werkgevers en organisaties;
  • ontwikkeling in nauwe samenwerking met (MKB-)bedrijven met het oog op de praktische toepasbaarheid;
  • onderscheidend vermogen, betrouwbaarheid en een onafhankelijke toetsing.

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: