Social Return en de PSO

Wat betekent Social return (on Investment) of SROI?

Het toepassen van Social return of SROI bij overheidsopdrachten (inkopen of aanbestedingen) is primair bedoeld om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te bieden op werk en/of ontwikkelingsmogelijkheden. (Semi-) publieke opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies of  waterschappen vragen bij overheidsopdrachten aan hun leveranciers en opdrachtnemers om deze personen een (ontwikkel)kans te geven binnen de  organisatie, zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren.  

Social return als contract-eis

(Semi-) publieke opdrachtgevers bepalen zelf het Social return beleid.  Social return wordt meestal opgenomen in de vorm van een contract-eis en is daarmee niet vrijblijvend, met andere woorden: de (semi) publieke opdrachtgever verplicht daarmee de opdrachtnemer om een bepaald deel van de aanneem- of opdrachtsom (stel 5% van de opdrachtsom) of subsidiebedrag te besteden aan de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van de (overheids)opdracht. De toepassing van de PSO bij Social return is op meerdere manieren mogelijk. Steeds meer gemeenten accepteren of waarderen de PSO bij de invulling van de Social return eis. Opdrachtnemers die structureel werk maken van Social return en dit kunnen aantonen met een PSO-certificaat, worden hiervoor steeds vaker gewaardeerd bij de invulling van de Social returnverplichting. 

Waarom accepteren steeds meer overheden de PSO bij de (gedeeltelijke) invulling van de Social return eis? 

Hier leest u waarom steeds meer (semi) publieke opdrachtgevers de PSO accepteren bij de (gedeeltelijke) invulling van de Social return eis. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO wordt door meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en overheidsinstanties toegepast of geaccepteerd als (gedeeltelijke) invullingsmogelijkheid van de Social return eis.

Welke gemeenten en overige overheden accepteren de PSO momenteel bij Social return?

Lees hier welke gemeenten en overige overheden de PSO momenteel erkennen.

Hoe wordt de PSO toegepast of gewaardeerd bij Social return door (semi-)publieke opdrachtgevers?

Hier leest u op welke manier de PSO wordt toegepast of gewaardeerd bij Social return door (semi) publieke opdrachtgevers. Er is ook een kort filmpje gemaakt over de wijze waarop Social return met de PSO wordt toegepast door gemeenten.

Social return of opdrachten voorbehouden via artikel 2.82 van de Aanbestedingswet?

Let op! Het toepassen van voorbehouden opdrachten o.b.v. artikel 2.82 van de Aanbestedingswet betekent iets ander dan het toepassen van Social return bij aanbestedingen (met de PSO).  Hiervoor is het PSO 30+ certificaat ontwikkeld. Hier leest u meer over de PSO 30+ en artikel 2.82 van de Aanbestedingswet en op welke wijze overheden artikel 2.82 kunnen toepassen. 

 


Direct naar: