Privacy

Hier treft u de PSO TNO Handreiking privacy compliance 2018 aan voor PSO-klanten en gebruikers. Deze handreiking is in opdracht van TNO en PSO-Nederland opgesteld door Van Doorne advocaten te Amsterdam, de specialisten in dit werkveld.  

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Lees hier meer over de AVG.


Direct naar: