Groeien op de PSO door socialer in te kopen

Aantoonbaar socialer inkopen

De PSO is expliciet gericht op arbeidsparticipatie: het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aantoonbaar en meetbaar socialer inkopen draagt hier ook aan bij. Door in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties of Sociale Werkplaats (SW)-bedrijven groeit ook uw organisatie op de PSO-Prestatieladder!

Ketenstimulering

Veel PSO-gecertificeerde organisaties vragen het PSO-keurmerk actief uit aan hun eigen contract- en samenwerkingspartners. Het is mogelijk om bewust te kiezen voor samenwerkingspartners die al een PSO-certificaat behaald hebben. Bewust socialer inkopen leidt tot meer organisaties die aantoonbaar aan de slag gaan met socialer ondernemen en dat stimuleert weer de werkgelegenheid (voor kwetsbare groepen). Dit effect wordt ook wel Ketenstimulering genoemd. PSO-gecertificeerde organisaties om mee samen te werken kunt u vinden in het overzicht van PSO-gecertificeerde organisaties.

Starten met socialer inkopen, wat te doen?

PSO-Nederland stelt voorbeelddocumenten ter beschikking die u op weg helpen om samen met uw ketenpartners (opdrachtnemers, leveranciers en onderaannemers) socialer te ondernemen:

Sociaal Ondernemen wordt zo steeds meer de standaard:

  • PSO-gecertificeerde organisaties worden gestimuleerd om het PSO-Keurmerk uit te vragen aan hun eigen contractpartners en brengen daarmee de ketenstimulering op gang
  • PSO-gecertificeerde organisaties zijn in de meeste gevallen niet aanbestedingsplichtig en kunnen daardoor eenvoudig samenwerkingspartners selecteren op een PSO-Keurmerk. De keten wordt op deze wijze ook gestimuleerd om socialer te ondernemen.
  • Er ontstaat een uitgebreid netwerk van organisaties die Socialer Ondernemen en elkaar daarin (verder) stimuleren.

Overheid en socialer inkopen

Voor het toepassen/uitvragen van de PSO bij opdrachten door reguliere (private) organisaties, gelden uw eigen inkoop-richtlijnen en kaders. Voor het toepassen van de PSO bij aanbestedingen en overheidsopdrachten gelden aparte richtlijnen en kaders. 


Direct naar: