Waarom een PSO-Keurmerk voor uw organisatie?

Waarom een PSO-keurmerk?

Organisaties kennen diverse motieven om het PSO-keurmerk aan te vragen:

- MijnPSO is vrij-toegankelijk te gebruiken als meetinstrument. Organisaties kunnen op elk moment vrijblijvend verkennen waar zij staan op de Prestatieladder;

   -  MijnPSO is na certificering te gebruiken als monitoringsinstrument om op elk moment te verkennen wat het aantal werkzame personen met een afstand dat werkzaam is binnen de organisatie;
- PSO-Nederland stelt diverse handreikingen en voorbeelddocumenten beschikbaar (via de blauwe balk op de homepage) voor alle organisaties die   werk willen maken van sociaal inclusief ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen;
- PSO wordt ook wel als hulpmiddel gebruikt omdat de systematiek tevens handvatten biedt bij het starten met Sociaal inclusief ondernemen;
- beter zicht in en grip op, de Participatiewet / Banenafspraak en het Quotum door uitlezing van het percentage Banenafspraak op organisatieniveau.

Waarom een PSO 30+ keurmerk?

De PSO een separate PSO 30+ certificering die als aparte uitlezing binnen het hoogste prestatie niveau 3 is opgezet. Lees hier meer over de PSO 30+ en de diverse motieven om over te gaan tot PSO 30+ certificering.

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: