Waarom een PSO-Keurmerk voor uw organisatie?

Waarom een PSO-keurmerk?

Organisaties kennen diverse motieven om het PSO-keurmerk aan te vragen:

  • PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal inclusief ondernemen (gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen). Certificering vergroot de zichtbaarheid van uw inclusieve profiel.
  • Investeerders, opdrachtgevers zoals gemeenten en klanten vragen steeds vaker om organisaties met het PSO-keurmerk omdat zij arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen belangrijk vinden en/ of omdat zij zich zelf tot doel hebben gesteld om groeien op de PSO-ladder;
  • De waardering van een duurzame Social return invulling (sociale criteria bij aanbestedingen) door steeds meer gemeenten en (semi-)publieke organisaties. Ongeveer de helft van de gemeenten en andere overheidsinstanties accepteren het PSO-certificaat bij (gedeeltelijke) invulling van de Social return verplichting bij overheidsopdrachten en subsidieverstrekkingen;
  • PSO is (een) open source (product) en wordt op meerdere manieren toegepast:

- MijnPSO is vrij-toegankelijk te gebruiken als meetinstrument. Organisaties kunnen op elk moment vrijblijvend verkennen waar zij staan op de Prestatieladder;

   -  MijnPSO is na certificering te gebruiken als monitoringsinstrument om op elk moment te verkennen wat het aantal werkzame personen met een afstand dat werkzaam is binnen de organisatie;
- PSO-Nederland stelt diverse handreikingen en voorbeelddocumenten beschikbaar (via de blauwe balk op de homepage) voor alle organisaties die   werk willen maken van sociaal inclusief ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen;
- PSO wordt ook wel als hulpmiddel gebruikt omdat de systematiek tevens handvatten biedt bij het starten met Sociaal inclusief ondernemen;
- Beter zicht in en grip op, de Participatiewet / Banenafspraak en het Quotum door uitlezing van het percentage Banenafspraak op organisatieniveau.

Waarom een PSO 30+ keurmerk?

De PSO een separate PSO 30+ certificering die als aparte uitlezing binnen het hoogste prestatie niveau 3 is opgezet. Lees hier meer over de PSO 30+ en de diverse motieven om over te gaan tot PSO 30+ certificering.

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: