Waarom een PSO-Keurmerk voor uw organisatie?

Wat zijn de voordelen van een PSO-keurmerk?

Organisaties kennen verschillende motieven om het PSO-keurmerk aan te vragen:

  • De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Een PSO-certificering vergroot de zichtbaarheid van uw inclusieve profiel. Met een PSO-certificering draagt u aantoonbaar bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Door deel te nemen aan de PSO worden organisaties om u heen ook gestimuleerd om socialer te ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie.
  • Momenteel werken 230 van de totaal 355 gemeenten en diverse overige publieke organisaties (actief) met de PSO of PSO 30+ in het kader van (Social return bij) overheidsopdrachten.
  • Investeerders,  klanten en opdrachtgevers vragen steeds vaker om organisaties met het PSO-keurmerk, omdat zij arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen belangrijk vinden of omdat zij zichzelf tot doel hebben gesteld om te groeien op de PSO-ladder.
  • De PSO is voor iedere organisatie toegankelijk en wordt op meerdere manieren toegepast:

- Organisaties kunnen op elk moment vrijblijvend verkennen waar zij, o.b.v. eigen invoer, staan op de Prestatieladder via MijnPSO;
- De PSO wordt ook wel als hulpmiddel gebruikt omdat de systematiek handvatten biedt bij het beginnen met Sociaal inclusief ondernemen;
- Organisaties hebben beter zicht in en grip op de Participatiewet / Banenafspraak en het Quotum doordat het percentage Banenafspraak op organisatieniveau zichtbaar is.

Waarom een PSO 30+ keurmerk?

Het PSO 30+certificaat is opgezet als aparte uitlezing binnen het hoogste PSO-prestatieniveau (trede 3). Lees hier meer over de PSO 30+ en de  motieven om daarvoor te kiezen.

 

Nieuws


Direct naar: