Waarom een PSO-Keurmerk voor uw organisatie?

Waarom een PSO-keurmerk?

Organisaties kennen diverse motieven om het PSO-keurmerk aan te vragen:

  • PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal inclusief ondernemen (gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen). PSO-certificering vergroot de zichtbaarheid van uw inclusieve profiel. Via de PSO-certificering draagt u aantoonbaar bij aan een samenleving waarbij iedereen meedoet! Door deel te nemen aan de  PSO worden organisaties om u heen ook gestimuleerd om socialer te ondernemen (gericht op arbeidsparticipatie). 
  • Momenteel werken 230 van de totaal 355 gemeenten en diverse overige publieke organisaties (actief) met de PSO en/ of PSO 30+ in het kader van (Social return bij) overheidsopdrachten.
  • Investeerders,  klanten en opdrachtgevers vragen steeds vaker om organisaties met het PSO-keurmerk omdat zij arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen belangrijk vinden en/ of omdat zij zich zelf tot doel hebben gesteld om te groeien op de PSO-ladder.
  • PSO is voor iedere organisatie toegankelijk en wordt op meerdere manieren toegepast:

- MijnPSO is vrij-toegankelijk te gebruiken als meetinstrument. Organisaties kunnen op elk moment vrijblijvend verkennen waar zij staan op de Prestatieladder;

   -  MijnPSO is na certificering te gebruiken als monitoringsinstrument om op elk moment te verkennen wat het aantal werkzame personen met een afstand dat werkzaam is binnen de organisatie;
- PSO-Nederland stelt diverse handreikingen en voorbeelddocumenten beschikbaar (via de blauwe balk op de homepage) voor alle organisaties die werk willen maken van sociaal inclusief ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen;
- PSO wordt ook wel als hulpmiddel gebruikt omdat de systematiek tevens handvatten biedt bij het starten met Sociaal inclusief ondernemen;
- beter zicht in en grip op, de Participatiewet / Banenafspraak en het Quotum door uitlezing van het percentage Banenafspraak op organisatieniveau.

Waarom een PSO 30+ keurmerk?

De PSO een separate PSO 30+ certificering die als aparte uitlezing binnen het hoogste prestatie niveau 3 is opgezet. Lees hier meer over de PSO 30+ en de diverse motieven om over te gaan tot PSO 30+ certificering.

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: