Waarom een PSO-Keurmerk voor uw organisatie?

Waarom een PSO keurmerk ?

Organisaties kennen diverse motieven om het PSO-Keurmerk aan te vragen:

  • PSO-gecertificeerde organisaties dragen aantoonbaar bij aan een betere maatschappij. Het PSO-Keurmerk vergroot de zichtbaarheid van uw sociale profiel;
  • Duurzame Social return (sociale criteria bij aanbestedingen). Meer dan een kwart van de gemeenten en andere overheden accepteert nu al het PSO-certificaat bij de invulling van Socialreturn bij overheidsopdrachten en subsidieverstrekkingen. Er komen steeds meer gemeenten en andere overheden bij die de PSO (h)erkennen;
  • Groeien op de PSO-prestatieladder kan ook door socialer in te kopen. Steeds meer PSO-gecertificeerde organisaties (in spe) vragen om het PSO-keurmerk wanneer zij inkopen of samenwerken met andere organisaties;
  • De PSO stimuleert anderen om u heen om ook transparantie te creëren in de mate van Sociaal Ondernemen door objectief te meten wat een organisatie daadwerkelijk doet op dit gebied ten opzichte van andere organisaties binnen dezelfde grootteklasse;
  • Het PSO-Keurmerk levert nieuwswaarde en publiciteit;  
  • U mag het logo van PSO-Nederland gebruiken op  transportmiddelen en toepassen binnen uw communicatie. Het PSO-Keurmerk laadt daarmee uw organisatie of merk;
  • PSO als meetinstrument geeft uw organisatie inzicht en handvatten m.b.t. de Quotumwet , Participatiewet en Banenafspraak.

 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: