Waarom een PSO-Keurmerk voor uw organisatie?

Waarom een PSO-keurmerk ?

Organisaties kennen diverse motieven om het PSO-keurmerk aan te vragen:

  • PSO is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal inclusief ondernemen (gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen); 
  • De zichtbaarheid van uw inclusieve profiel wordt vergroot door uw bovengemiddelde prestaties op dit vlak aantoonbaar te maken;
  • De PSO als meetinstrument via www.MijnPSO.nl is voor iedere organisatie vrij-toegankelijk. (Gecertificeerde) organisaties kunnen op elk moment verkennen waar zij staan op de Prestatieladder en dit real-time monitoren;
  • PSO is een open source (product). PSO-Nederland stelt diverse handreikingen en voorbeelddocumenten beschikbaar (via de blauwe balk op de homepage) voor alle organisaties die werk willen maken van sociaal inclusief ondernemen, gericht op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen;.
  • PSO wordt ook wel als hulpmiddel gebruikt omdat de systematiek tevens handvatten biedt bij het starten met Sociaal inclusief ondernemen;
  • Steeds meer opdrachtgevers en klanten vragen om organisaties met het PSO-keurmerk;
  • De waardering van een duurzame Social return invulling (sociale criteria bij aanbestedingen) door steeds meer gemeenten. Ongeveer de helft van de gemeenten en andere overheidsinstanties accepteren het PSO-certificaat bij (gedeeltelijke) invulling van de Social return verplichting bij overheidsopdrachten en subsidieverstrekkingen;
  • Beter zicht in en grip op, de Participatiewet/Banenafspraak en het Quotum door uitlezing van het percentage Banenafspraak op organisatieniveau;
  • De MijnPSO omgeving rekent automatische de kwantitatieve criteria van artikel 2.82 van de aanbestedingswet uit en biedt organisaties de mogelijkheid om over te gaan tot PSO 30+ certificering.. Met het PSO 30+ certificaat en de formulering in uw statuten voldoet u aan de gestelde criteria van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet;

 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: