Waarom ondernemen steeds meer organisaties sociaal of inclusief?

PSO-gecertificeerde organisaties zijn steeds gemotiveerder om (aantoonbaar) socialer te ondernemen en gebruiken daarvoor vaak meerdere argumenten: 

 • (Aantoonbare) bijdragen leveren aan een maatschappelijk probleem.
 • Sluit aan op en geeft inzicht in Participatiewet/Banenafspraak en Quotum.
 • Klanten en opdrachtgevers vragen steeds vaker om samenwerkingen met bedrijven die aantoonbaar inclusief ondernemen.
 • Invulling geven aan Social Return eis/paragraaf bij overheidsopdrachten en aanbestedingen.
 • Verkrijgen gunfactor/verhoogde klanttevredenheid/uitbreiding van business mogelijkheden/nieuwe klanten.
 • Een betere wereld en een beter imago. Veel ondernemers vinden het vanzelfsprekend. Niemand mag uitgesloten worden van de samenleving en iedereen heeft recht op werk.
 • Niet uitsluiten maar insluiten van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De arbeidsmarkt staat op een kantelpunt. Door vergrijzing wordt gekwalificeerd personeel in de toekomst schaars. Opbouwen van een flexibele schil is dan ook van belang.
 • Invulling van het MVO-beleid.
 • Goed diversiteitbeleid.
 • Re-shoring en efficiëntere (werk)processen.
 • Sociale Organisaties doen het vaak beter ten opzichte van de concurrentie. Sociaal Ondernemen wordt door stakeholders en klanten als waardevoller gezien. Deze organisaties kennen een hogere gunfactor.
 • Opdrachtgevers, partners en klanten kopen in toenemende mate producten of diensten die bijdragen aan een betere maatschappij. Zij zijn bereid te betalen voor duurzaamheid en zien sociale en maatschappelijke waarden als indicator voor een betere kwaliteit.
 • Medewerkers vinden het steeds belangrijker om bij een organisatie te werken die duurzaam investeert in haar werknemers. Organisaties die hier aandacht aan besteden, kennen gelukkigere en productievere medewerkers.
 • Er wordt in toenemende mate gekeken naar innovaties die Socialer Ondernemen versnellen of aanjagen. Zo ontstaan er publieke en private samenwerkingsverbanden tussen reguliere organisaties en overheden en belangenorganisaties.
 • Sociale organisaties worden in toenemende mate gezien door ondernemerswedstrijden, investeringsplatformen en investeerders.

Direct naar: