Waarom ondernemen steeds meer organisaties sociaal of inclusief?

Werkgevers zijn steeds gemotiveerder om (aantoonbaar) socialer te ondernemen en gebruiken daarvoor vaak meerdere argumenten:  

- Een duurzame invulling geven aan Social Return eis/paragraaf bij overheidsopdrachten en aanbestedingen.
  • Klanten kopen in toenemende mate producten of diensten die bijdragen aan een betere maatschappij.
  • Medewerkers vinden een inclusieve werkgever steeds belangrijker.
  • Invulling van het  diversiteit- en MVO-beleid. Niet uitsluiten maar insluiten.
  • Re-shoring en efficiëntere (werk)processen.
  • Versterken van de concurrentiepositie: Sociaal Ondernemen wordt door stakeholders en klanten als waardevoller gezien. Deze organisaties kennen een hogere gunfactor.

Direct naar: