Wat is Sociaal of Inclusief ondernemen?

Inclusief ondernemen en sociaal ondernemen

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beoogt een vorm van ondernemen waarbij de aandacht voor sociaal-ethische normen (People) milieu (Planet), en winst (Profit) met elkaar in balans zijn. People, Planet en Profit worden ook wel de drie pijlers van MVO genoemd. Het verschil tussen de PSO en MVO is dat de PSO expliciet de werkgelegenheidskant meet van het “People” onderdeel: het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit specifieke onderdeel binnen de People kant, wordt steeds vaker “inclusief ondernemen” of “Sociaal ondernemen” genoemd.

De "People" pijler van MVO 

Inclusief ondernemen is de laatste jaren toegegroeid naar een belangrijk onderdeel binnen de “People” pijler van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wanneer Sociaal ondernemen zich voornamelijk richt op het stimuleren van meer duurzame werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt de term -Inclusief ondernemen- ook wel gebruikt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO is een meetinstrument en het landelijke keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen meetbaar maakt en organisaties hiervoor erkent. De PSO meet en certificeert primair het onderdeel werkgelegenheid/arbeidsmarkt.

Bijzondere voorbeelden van sociaal ondernemen

Iedereen kent wel iemand uit zijn of haar omgeving die in een moeilijke situatie zit, langere tijd geen werk heeft gehad en daardoor in een sociaal isolement terecht is gekomen. Lees enkele verhalen op onze blogsectie.

Meerdere termen rondom Sociaal ondernemen?

Alle soorten organisaties kunnen (starten met) Sociaal Ondernemen. Sociaal Ondernemen wordt in de markt ook wel Inclusief ondernemen, Inclusief werkgeverschap, SROI (Social Return on Investment), Social Return, Socialer Ondernemen of Maatschappelijk Betrokken Ondernemen genoemd. Organisaties die hier (aantoonbaar) bovengemiddeld aan bijdragen worden ook wel Inclusief werkgever, Social Entrepeneur, Sociale Firma’s, Sociale Werkgever, Sociaal Bedrijf of Social Firm genoemd. De PSO-Prestatieladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden ten opzichte van het totale personeelsbestand en of dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt.


Direct naar: