Wat is Sociaal of Inclusief ondernemen?

Wat is het verschil tussen PSO en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) beoogt een vorm van ondernemen waarbij de aandacht voor milieu, sociaal-ethische normen en winst met elkaar in balans zijn. Het grote verschil tussen de PSO en MVO is dat de PSO expliciet de werkgelegenheidskant meet: het bieden én vergroten van kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot aan de introductie van de PSO in 2012 was hier in Nederland geen meetinstrument voor beschikbaar, terwijl dit bij veel opdrachtgevers en klanten juist steeds belangrijker werd bevonden. Inzicht en transparantie om te weten welke organisaties zich positief onderscheiden op het vlak van socialer ondernemen.

De "People" pijler van MVO

Sociaal of Inclusief ondernemen is de laatste jaren toegegroeid naar een belangrijk onderdeel binnen de “People” pijler van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bestaat uit drie pijlers: People, Planet en Profit. Sociaal Ondernemen staat binnen de pijler People steeds meer centraal. Wanneer sociaal Ondernemen zich voornamelijk richt op het stimuleren van het meer duurzame werkgelegenheid voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, wordt de term -Inclusief ondernemen- veel gebruikt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO is een meetinstrument en het landelijke keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen meetbaar maakt en organisaties hiervoor erkent. De PSO meet en certificeert primair het onderdeel werkgelegenheid/arbeidsmarkt.

Iedereen kent wel iemand uit zijn of haar omgeving die in een moeilijke situatie zit, langere tijd geen werk heeft gehad en daardoor in een sociaal isolement terecht is gekomen. Lees enkele verhalen op onze blogsectie.

Wat is Social Return en Social Return on Investment (SROI) ?

Alle soorten organisaties kunnen (starten met) Sociaal Ondernemen. Sociaal Ondernemen wordt in de markt ook wel Inclusief ondernemen, Inclusief werkgeverschap, SROI (Social Return on Investment), Social Return, Socialer Ondernemen of Maatschappelijk Betrokken Ondernemen genoemd. Organisaties die hier (aantoonbaar) bovengemiddeld aan bijdragen worden ook wel Inclusief werkgever, Social Entrepeneur, Sociale Firma’s, Sociale Werkgever, Sociaal Bedrijf of Social Firm genoemd. De PSO-Prestatieladder meet in welke mate organisaties aantoonbaar werkgelegenheid bieden ten opzichte van het totale personeelsbestand en of dit op een kwalitatief goede wijze gebeurt. 

 

 

 

 


Direct naar: