Waarmee kan de PSO-adviseur u helpen?

De PSO-adviseurs helpen u met alle vraagstukken op het gebied van sociaal ondernemen. Zo ontzorgt de PSO-adviseur uw organisatie bij het optimaliseren van de Social Return in uw organisatie. Met welke vragen kunt u zoal terecht bij de PSO-adviseur?

  • Hoe kom ik in contact met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt?
  • Wat kost sociaal ondernemen en wat levert het op?
  • Wie kan ons helpen met de PSO-nulmeting?
  • We willen sociaal ondernemen duurzaam inbedden in onze organisatie. Hoe doen we dat?
  • Wat moet er in mijn organisatie gebeuren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede werkplek te bieden?
  • Wie kan ons ondersteunen in de begeleiding van deze mensen?
  • Wie helpt mij met de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan?
  • Op welke wijze wordt de PSO toegepast bij overheidsopdrachten?
  • Hoe kan ik de PSO gebruiken binnen mijn marketing en communicatie?
  • Hoe stimuleer ik (andere) overheden om ook met de PSO te gaan werken?

Direct naar: