Waarmee kan de PSO-adviseur u helpen?

De PSO-adviseurs helpen u met alle vraagstukken op het gebied van de PSO-Prestatieladder en sociaal ondernemen. Hier leest u met welke vragen u zoal terecht kunt bij een gecertificeerd PSO-adviseur:

 • Hoe kom ik in contact met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt?
 • Hoe vraag ik het PSO-keurmerk aan?
 • Wie kan ons ondersteunen in het schrijven van een plan van aanpak voor het aanvragen van een Aspirant status?
 • Hoe gebruik ik het PSO-certificaat actief bij aanbestedingen? 
 • Welke entiteiten, ondernemingen of bedrijven neem ik mee in de PSO-certificering?
 • Hoe weet ik waar onze organisatie nu staat op de PSO-prestatieladder?
 • Hoe kan onze organisatie groeien op de PSO-prestatieladder?
 • Welk bewijslast moet onze organisatie in orde hebben bij een eerste audit?
 • Welke subsidie mogelijkheden zijn er momenteel allemaal?We willen Social return duurzaam inbedden in onze organisatie. Hoe doen we dat?
 • Wat moet er in mijn organisatie nog gebeuren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede werkplek te bieden?
 • Wie kan ons ondersteunen in de begeleiding?
 • Wie helpt ons met de administratieve lasten die hiermee gepaard gaan?
 • Op welke wijze wordt de PSO toegepast bij overheidsopdrachten (Social return)?
 • Hoe kan ik ons PSO-keurmerk gebruiken binnen mijn marketing en communicatie?
 • Hoe stimuleer ik (andere) overheden om ook met de PSO te gaan werken?

Direct naar: