PSO als arbeidsmarktinstrument

De Prestatieladder Socialer Ondernemen wordt o.a. door de gemeente Eindhoven geaccepteerd als een volwaardige, alternatieve, invulling van de Social return verplichting van ondernemingen en organisaties die opdrachten uitvoeren voor de gemeente Eindhoven. Zuidoost Brabant is in Nederland koploper op het gebied van sociaal ondernemerschap. 04Werkt is het werkgeversservicepunt van deze regio waar vraag en aanbod van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt samenkomen.

04Werkt biedt kosteloze service aan bedrijven die echt duurzaam met Sociaal Ondernemen aan de slag willen. De dienstverlening van 04Werkt bestaat uit advies, begeleiding en werving en selectie van mensen uit de doelgroep. 04Werkt wil niet alleen mensen met een beperking individueel kansen op de arbeidsmarkt bieden, maar ook bedrijven en organisaties laten zien hoe je door middel van structureel sociaal inkopen Ketenstimulering op gang brengt. Het begrip Social return krijgt hierdoor een nieuwe dimensie en fungeert als een vliegwiel voor meer gemeenten en organisaties om socialer te ondernemen.

04Werkt is een Regionaal Werkgevers Servicepunt dat in Zuidoost Brabant kan helpen bij de invulling van de Social return verplichting. Bekijk de explanimation voor een verdere toelichting.


Direct naar: