social return en pso stimuleren van een eenduidige toepassing van sroi

Steeds meer gemeenten en overheidsinstanties accepteren de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)  van TNO bij de invulling van een Social Return verplichting. Voorbeelden van gemeenten die dit doen zijn o.a. de gemeente Eindhoven en de gemeente Amsterdam, die ervoor kiezen opdrachtnemers te belonen voor de kwalitatieve en duurzame prestaties die zij al leveren op het gebied van Sociaal Ondernemen. 

Social Return (deels) invullen met een PSO-Certificaat 

Een onderneming of bedrijf kan invulling geven aan een Social Return verplichting, afhankelijk van het type (overheids)opdracht. Zij dienen daarvoor een geldig PSO-Certificaat te overleggen. Door het overleggen van een geldig PSO-Certificaat op een bepaalde trede toont een organisatie aan dat zij (voor een deel) invulling geeft aan de Social Return verplichting (meestal een 5% contracteis) die wordt gesteld bij de aanbesteding. Bij onderhands aanbesteden kan het prestatieniveau op de PSO-ladder als gunningcriterium worden opgevoerd. Indien dit niet mogelijk is kan door middel van fictieve kortingen op de aanneemsom, bij het voldoen aan een vooraf bepaalde trede van de PSO, de kans op opdrachtverwerving positief worden beïnvloed.

Waarom accepteren steeds meer gemeenten de PSO bij Social Return? 

  • Organisaties die duurzaam investeren in werkgelegenheid vragen hier steeds vaker om.
  • De PSO stimuleert een meer eenduidige toepassing van Social Return, omdat de PSO een landelijk instrument is. Door de PSO vaker toe te passen bij (overheids)opdrachten ontstaat meer uniformiteit bij de invulling van Social Return voor opdrachtnemers.
  • PSO-gecertificeerde organisaties worden gestimuleerd om hun PSO-prestatieniveau te behouden of te groeien op de PSO-Prestatieladder Socialer Ondernemen.
  • Groeien is mogelijk door duurzaam en op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid te bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid (gemeenten, arbeidsmarktregio’s en werkgeverservicepunten) kan hierin ondersteuning bieden.
  • Groeien op de PSO-Prestatieladder kan ook door socialer in te kopen. Opdrachtnemers van de gemeenten die met de PSO werken, staan sterker in contact met de leveranciers van hun leveranciers en of opdrachtnemers.
  • PSO-gecertificeerde organisaties (opdrachtnemers) worden met de PSO ook beloond voor wat zij al doen op het gebied van sociaal ondernemen en Social Return en worden gestimuleerd om dit te blijven doen, op een kwalitatief goede wijze.
  • De Social Return-kosten voor opdrachtnemer en opdrachtgever vallen lager uit naarmate meer overheden en organisaties met de PSO gaan werken binnen de kaders van Social Return. De administratieve last om de invulling van de Social Return of SROI verplichting in kaart te brengen of te monitoren, kan door acceptatie van de PSO verminderd worden.
  • Doordat de PSO een organisatie stimuleert om duurzaam in mensen te investeren, is de kans groot dat personen uit de PSO-doelgroep die aan het werk zijn op overheidsopdrachten, een positieve ontwikkeling doormaken en een doorlopende leerlijn ervaren.
  • Door het accepteren van een geldig PSO-Certificaat op een bepaalde trede wordt het behoud en de groei van het PSO-prestatieniveau gestimuleerd bij zowel de opdrachtnemer zelf als bij de gehele keten zoals leveranciers en partners om de opdrachtnemer heen.

Een voorbeeld: Zichtbaar vliegwiel creëren

Een organisatie die een PSO-Certificaat heeft behaald, maakt hiermee inzichtelijk dat zij op een kwalitatief goede en duurzame wijze voldoende werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze “Sociale ondernemers” worden zichtbaar binnen de gemeente en tonen aan actief beleid te voeren met betrekking tot Socialer Ondernemen. Door de inzet van de PSO en vooral de waardering van de PSO bij aanbestedingen worden ook andere organisaties bewust van het feit dat Social Return duurzaam kan worden geïntegreerd binnen de bedrijfsvoering en dat de gemeente deze investering erkent. Voor (potentiele) opdrachtnemers van de gemeente die PSO-Trede 2 niet halen, betekent dit dat er een motivatie is om te groeien naar PSO-Trede 2 en deze trede te behouden door een duurzaam sociaal beleid te integreren. Elke organisatie geeft op een eigen wijze een passende invulling aan Socialer Ondernemen, waarmee wordt geanticipeerd op het natuurlijke verloop van werknemers en de realistische mogelijkheden binnen de organisatie.

Een voorbeeld: Samen de keten benaderen

Organisaties die een PSO-Certificaat hebben behaald of aan de slag gaan met de PSO, benaderen ook hun eigen ketenpartners zoals opdrachtnemers, klanten en of leveranciers om hen te stimuleren om ook structureel inclusief te ondernemen en dit met de PSO zichtbaar te maken en te toetsen. Samenwerking met andere PSO-gecertificeerde organisaties draagt bij aan een mogelijke groei op de PSO-Prestatieladder. Veel gemeenten benaderen de keten die gevestigd is in de regio van de gemeente, in gezamenlijkheid met de PSO opdrachtnemer van de gemeente. Opdrachtgever en opdrachtnemer worden op deze wijze gelijkwaardige stakeholders.


Direct naar: