Toepassingsmogelijkheden PSO bij Social Return

Diverse (semi)publieke organisaties, private organisaties en investeerders, die tot doel hebben om arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt duurzaam en kwalitatief te willen stimuleren, gebruiken de PSO als instrument. De PSO kan hiervoor op verschillende manieren worden toegepast.

De PSO en (semi)publieke organisaties

Diverse (semi-) publieke organisaties, die het doel hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt op een duurzame en kwalitatief goede wijze te stimuleren, gebruiken de PSO als (extra) instrument bij het verlenen van overheidsopdrachten. Lees hier waarom meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en Provincies de PSO waarderen bij overheidsopdrachten. En bekijk hier hoe de PSO in combinatie met Social Return wordt toegepast door de gemeente Eindhoven. Hebt u als opdrachtgever of opdrachtnemer vragen over dit onderwerp of wilt u meer weten? Bel de PSO-Helpdesk dan op telefoonnummer 030-331 55 35 of stuur een e-mail naar info@pso-nederland.nl.

We geven hier de drie meestgebruikte toepassingsgebieden waarin (semi)publieke organisaties de PSO inzetten:

 1. Bij Europese aanbestedingen met de toepassing van Social return zoals omschreven in de Landelijke handreiking Social return (2018) van de VNG of zoals omschreven in de RAW standaardteksten Social return met de PSO van CROW (2017). Deze RAW teksten zijn specifiek geschikt gemaakt voor de verschillende sectoren waarin de RAW-systematiek wordt toegepast, waaronder de grond-, water- en wegenbouw- en de groensector.
 2. Bij de toepassing van opdrachten onder de Europese drempel wordt de PSO door sommige gemeenten momenteel als volgt toegepast (bron Pianoo):
  • als voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst bij enkelvoudige onderhandse gunning als er geen aanbestedingsprocedure is;
  • als selectiecriterium voor plaatsing op de shortlist van organisaties die benaderd worden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding;
  • als criterium voor het bepalen van de winnende inschrijving bij een onderhandse aanbesteding. Voor meer informatie over de diverse toepassingsgebieden, kunt u contact op te nemen met PSO-Nederland.
 3. Bij de toepassing van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet (voorbehouden opdrachten). Hiervoor heeft de Cedris een handleiding Sociaal aanbesteden met artikel 2.82 voor gemeenten ontwikkeld. Hier leest u waarom steeds meer overheden ervoor kiezen om opdrachten voor te behouden aan organisaties die aan de criteria van dit wetsartikel voldoen. Een belangrijk criterium van artikel 2.82 Abw is dat ten minste 30 procent van de werknemers bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PSO en private organisaties en investeerders

Diverse (private) organisaties die het doel hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt duurzaam en kwalitatief goed te stimuleren, gebruiken de PSO als extra instrument om dat te realiseren. Zij gebruiken de PSO op de volgende manieren:

 • Als investeringsinstrument door pensioenfondsen of andere investeerders.
 • PSO-gecertificeerde organisaties vragen de PSO aan hun leveranciers, onderaannemers, opdrachtnemers en samenwerkingspartners. Door in te kopen bij PSO-gecertificeerde organisaties groeit u zelf op de PSO-ladder. Hier vindt u voorbeeldbrieven voor het stimuleren van uw partners. 

Verificatie PSO-certificering bij invulling Social Return

Wordt de PSO-certificering gewaardeerd voor Social Return, dan is het aan te bevelen om het PSO-certificaat (in pdf) bij de opdrachtnemer op te vragen en deze te verifiëren op drie punten die op een PSO-certificaat staan:

 1. Het KvK-nummer dat PSO-gecertificeerd is. Een PSO-certificaat is strikt gekoppeld aan een of meer KvK-nummers. Het van belang dat het KvK0nummer van de (juridisch) opdrachtnemer PSO-gecertificeerd is.
 2. De ingangsdatum en de einddatum van het PSO-certificaat, dus de tweejarige geldigheid ervan.  Let op! Voor diverse opdrachtgevers is een aaneensluitende PSO-certificering van belang. Een Aanvragende organisatie is zelf verantwoordelijk om tijdig een hercertificering in te dienen (via stap 6 in MijnPSO). De ingangsdatum van een PSO-certificaat is altijd de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat de definitieve PSO-aanvraag is ingediend in stap 6 van MijnPSO.
 3. Het PSO-prestatieniveau dat is toekend. Het prestatieniveau is van belang voor de waardering door opdrachtgevers. Voor een PSO 30+ geven we een apart PSO 30+certificaat af.

Is het PSO-certificaat wel aangevraagd, maar nog niet beschikbaar?

Beschikt een opdrachtnemer nog niet over het PSO-certificaat, maar heeft hij of zij wel al een definitieve PSO-aanvraag ingediend via MijnPSO? Dan kan de opdrachtgever het PSO-certificaat later laten aanleveren, maar alleen als het PSO-certificaat de juiste ingangsdatum heeft. De audit- en ontvangstdatum van het PSO-certificaat zijn namelijk niet relevant voor de verificatie van het PSO-certificaat door opdrachtgevers, maar de ingangsdatum is dat wel. Een korte toelichting hierop:

 • De opdrachtgever bepaalt onder andere de minimale ingangsdatum van het PSO-certificaat, bijvoorbeeld doordat de opdrachtgever aangeeft dat de opdrachtnemer gedurende de uitvoering van de opdracht dient te beschikken over een geldig PSO-certificaat. De (minimale) ingangsdatum van het PSO-Certificaat is bepalend bij verificatie door de opdrachtgever. De ingangsdatum van een PSO-certificaat is altijd de eerste dag van de eerstvolgende maand nadat de definitieve PSO-aanvraag is ingediend in MijnPSO. De opdrachtnemer heeft dus altijd invloed op de ingangsdatum van het PSO-certificaat, maar niet op de datum van de daadwerkelijke toekenning ervan na toetsing.
 • De PSO-certificering kent een dubbele controle: na het indienen van de definitieve PSO-aanvraag in MijnPSO wordt de ingangsdatum van het PSO-certificaat vastgesteld. Daarna volgt de audit door een certificerende instelling. Vervolgens wordt de auditrapportage gecontroleerd door PSO-Nederland die het PSO-certificaat toekent op een vastgesteld PSO-prestatieniveau. De toekenning van het PSO-certificaat gebeurt met terugwerkende kracht, omdat de PSO uitgaat van een volledig meetjaar dat altijd achteraf getoetst moet worden. De ingangsdatum wijkt daarmee af van de managementschema’s die gebaseerd zijn op een momentopname.

 

Let op! Gegevens en voorlopige resultaten uit MijnPSO zonder PSO-certificaat zijn altijd op basis van eigen invoer en dus ongetoetst. Ze hebben daarom geen waarde, omdat iedere organisatie zichzelf vrijblijvend langs de MijnPSO-meetlat kan leggen. Voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens alleen het formele kader voor de audit (toetsing).

Nieuws


Direct naar: