Toepassingsmogelijkheden PSO bij Social Return

Social Return met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) als alternatief wordt door steeds meer gemeenten als keuzemogelijkheid opgenomen in de contractvoorwaarde bij Social return. De inzet van de PSO is afhankelijk van het type (overheids)opdracht. Onderstaand staan de meest gebruikte toepassingen kort omschreven.


Eenvoudige toepassing Social Return met de PSO

Organisaties en ondernemingen mogen steeds vaker door middel van een geldig PSO-Certificaat, op een bepaalde trede, aantonen dat zij aan hun Social Return verplichting voldoen. De PSO  is dan ook geen verplichting maar wordt in deze vorm als alternatieve invulling (gedeeltelijk) geaccepteerd bij een Social return verplichting. De Social return verplichting is dan ook vaak opgezet als Bouwblokkenmethode.

Nadere uitleg 'Social Return met de PSO als alternatief'.

Stel de gemeente gunt een opdracht aan de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet een Social Return verplichting invullen en mag deze verplichting voor een deel onderbrengen bij haar onderaannemers en toeleveranciers. De opdrachtnemer kan de Social Return verplichting ook  invullen met een PSO-Certificaat indien de opdrachtnemer een geldig PSO-Certificaat (meestal PSO-Trede 2) kan overleggen. Voor meer informatie en/ of richtlijnen die door gemeenten gebruikt worden, kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar info@pso-nederland.nl.

RAW standaardteksten Social return van CROW

Er zijn uniforme Social return teksten beschikbaar voor RAW-bestekken. De teksten zijn geschikt gemaakt voor de verschillende sectoren waarin de RAW-systematiek wordt toegepast, waaronder de grond-, water- en wegenbouw- en de groensector. 

Nieuwe paragraaf 01.26 Social return – januari 2017

In 2014 hebben opdrachtnemersorganisaties een bestekstekst voor duurzame social return aangeboden aan CROW, om hiermee lijn te brengen in de veelheid van SROI-bepalingen die in omloop zijn bij gemeenten.

CROW is een werkgroep gestart met als doel (RAW-)standaardteksten op te stellen voor social return, (mede) op basis van de aan CROW aangeboden bestekstekst voor duurzame social return. Met de vaststelling door de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren van de nieuwe teksten voor Social return 2017 zijn vanaf nu uniforme teksten beschikbaar voor RAW-bestekken.. Deze tekst zal worden opgenomen in de Catalogus Bepalingen en de Handleiding van de RAW-systematiek

Toepassing PSO onder de drempel

Toepassing van de PSO bij aanbestedingen of overheidsopdrachten onder de Europese drempel wordt door gemeenten momenteel als volgt toegepast.

  • De PSO als voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst bij onderhandse (één-op-één) gunning als er geen aanbestedingsprocedure is.
  • De PSO als selectiecriterium voor plaatsing op de shortlist van organisaties die benaderd worden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding.
  • De PSO als criterium voor het bepalen van de economisch meest voordelige inschrijving bij een onderhandse aanbesteding. Deelnemers aan de PSO kunnen een (fictieve) korting op de inschrijfsom krijgen. Hoe hoger de positie op de Prestatieladder Socialer Ondernemen, hoe meer (fictieve) korting op de inschrijfprijs. De gemeente Apeldoorn heeft destijds als eerste gemeente de PSO ingezet in een onderhandse aanbesteding en na een succesvolle pilot bepaald dat het instrument structureel onderdeel uitmaakt van het beleid om Socialer Ondernemen te stimuleren.
  • Social Return (ook wel SROI genoemd) als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde of contractvoorwaarde (vaak de 5%-regeling genoemd). Opdrachtnemers kunnen kiezen voor de klassieke invulling van Social Return of voor het overleggen van een geldig PSO-keurmerk op een afgesproken PSO-Trede. 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: