Toepassingsmogelijkheden PSO bij Social Return

Toepassing van de PSO door (semi-) publieke organisaties 

Diverse (semi-) publieke organisaties die het doel hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt op een duurzame- en kwalitatief goede wijze te stimuleren, gebruiken hiervoor de PSO als (extra) instrument bij het in de markt zetten van overheidsopdrachten. Lees hier waarom meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten en Provincies de PSO waarderen bij overheidsopdrachten. Bekijk hier in twee minuten op welke wijze de PSO in combinatie met Social return wordt toegepast door de gemeente Eindhoven.

Hieronder treft u de drie meest gebruikte toepassingsgebieden door (semi-) publieke organisaties aan, waarbij de PSO wordt ingezet:

 1. bij Europese aanbestedingen met de toepassing van Social return zoals omschreven in de Landelijke handreiking Social return (2018) van de VNG of zoals omschreven in de RAW standaardteksten Social return met de PSO van CROW (2017). Deze RAW teksten zijn specifiek geschikt gemaakt voor de verschillende sectoren waarin de RAW-systematiek wordt toegepast, waaronder de grond-, water- en wegenbouw- en de groensector.
 2. bij de toepassing van opdrachten onder de Europese drempel wordt de PSO door sommige gemeenten momenteel als volgt toegepast (bron Pianoo):
  • als voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst bij enkelvoudige onderhandse gunning als er geen aanbestedingsprocedure is;
  • als selectiecriterium voor plaatsing op de shortlist van organisaties die benaderd worden bij een meervoudig onderhandse aanbesteding;
  • als criterium voor het bepalen van de winnende inschrijving bij een onderhandse aanbesteding. Voor meer informatie over de diverse toepassingsgebieden, kunt u contact op te nemen met PSO-Nederland.
 3. bij de toepassing van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet (voorbehouden opdrachten). Voor de toepassing van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet heeft de Cedris een handleiding Sociaal aanbesteden met artikel 2.82 voor gemeenten ontwikkeld. Hier leest u waarom steeds meer overheden er voor kiezen om opdrachten voor te behouden aan organisaties die aan de criteria van dit wetsartikel voldoen. Een belangrijk criterium van artikel 2.82 Aw is dat ten minste 30% van de werknemers bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Toepassing van de PSO door private organisaties en investeerders:

Diverse (private) organisaties die het doel hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt op een duurzame- en kwalitatief goede wijze te stimuleren, gebruiken hiervoor de PSO als instrument om deze doelstelling te realiseren. Zij gebruiken de PSO op de volgende manieren:

Verificatie PSO-certificering bij invulling Social return 

Indien de PSO-certificering gewaardeerd wordt in het kader van Social return dan is het aan te bevelen om het PSO-Certificaat (in PDF) bij de desbetreffende opdrachtnemer(s) op te vragen en deze te verifiëren op de onderstaande drie punten. 

Op ieder PSO-certificaat staan de volgende controle-elementen vermeld:

 • KvK nummer. Een PSO-certificaat is strikt gekoppeld aan een of meerdere KvK-nummers. Het is in dit kader van belang dat het KvK nummer van de (juridisch) opdrachtnemer PSO-gecertificeerd is.
 • Ingangsdatum en de einddatum van het PSO-certificaat. Dit omvat de tweejarige geldigheid van het PSO-certificaat.
 • PSO-prestatieniveau. Voor een PSO-30+ wordt een apart PSO 30+ certificaat afgegeven.

 

Het PSO-certificaat wordt alleen uitgegeven na toetsing door een van de vier Certificerende instellingen en PSO-Nederland. Gegevens en voorlopige resultaten uit MijnPSO zonder PSO-certificaat zijn altijd op basis van eigen invoer en zijn daarmee ongetoetst en vertegenwoordigen geen waarde: iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de MijnPSO meetlat leggen maar voor een daadwerkelijke PSO-certificering vormen de (ingevulde) gegevens het formele kader voor de audit (toetsing).

 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: