Toepassingsmogelijkheden PSO bij Social Return

Social Return met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) als alternatief wordt door steeds meer gemeenten als keuzemogelijkheid opgenomen in het beleid. Met een PSO-certificaat kan een opdrachtnemer invulling geven aan een Social return verplichting (of een deel daarvan). Meer dan een kwart van de Nederlandse gemeenten werkt al met de PSO en dit aantal groeit snel. Hier leest u waarom gemeenten hiervoor kiezen. Er zijn diverse handreikingen en formats beschikbaar voor (semi)publieke overheidsorganisaties zoals gemeenten. Onderstaand treft u twee versies aan.

Nu beschikbaar: VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) Handreiking Social return (2018)

Social return staat steeds hoger op de agenda van (Vereniging) Nederlandse gemeenten. Niet alleen grote steden maar ook kleinere gemeenten zien dat ze met hun inkoop kunnen bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid of andere sociale doelstellingen. Hoe kunnen gemeenten social return inzetten om sociale problematiek aan te pakken? De VNG liet een Landelijke handreiking Social return 2018 maken, bestemd voor gemeenten die meer willen weten over social return of hun social return-beleid willen verbeteren. De handreiking schetst de mogelijkheden voor beleid, uitvoering, monitoring en regionale samenwerking. De publicatie is gebaseerd op ervaringen van en geleerde lessen door kleine en grote gemeenten. Omdat Social return volop in ontwikkeling is en veel gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van het beleid tegen dezelfde vragen aanlopen, heeft de VNG deze handreiking laten opstellen.

Verificatie bij acceptatie PSO-certificering: iedere (gemeentelijke) organisatie die de PSO accepteert of waardeert, kan aan de desbetreffende opdrachtnemer een kopie van een geldig PSO-certificaat opvragen of kijk op de online marktplaats. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van PSO-Nederland.

Nu Beschikbaar: RAW standaardteksten Social return met de PSO van CROW (2017)

Er zijn uniforme Social return teksten beschikbaar voor RAW-bestekken. De teksten zijn geschikt gemaakt voor de verschillende sectoren waarin de RAW-systematiek wordt toegepast, waaronder de grond-, water- en wegenbouw- en de groensector.  Lees hier meer over in het CROW bestek paragraaf Social return 2017

De tot standkoming van de Social return paragraaf CROW bestek: 

Opdrachtnemersorganisaties hebben een bestekstekst voor duurzame Social return aangeboden aan CROW, om hiermee lijn te brengen in de veelheid van SROI-bepalingen die in omloop zijn bij gemeenten. CROW is daarvoor een werkgroep gestart met als doel (RAW-)standaardteksten op te stellen voor social return, (mede) op basis van de aan CROW aangeboden bestekstekst voor duurzame social return. Met de vaststelling door de Beheerraad Aanbesteden en Contracteren van de nieuwe teksten voor Social return 2017 zijn vanaf nu uniforme teksten beschikbaar voor RAW-bestekken.. Deze tekst zal worden opgenomen in de Catalogus Bepalingen en de Handleiding van de RAW-systematiek.

 

 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: