Toepassingsmogelijkheden PSO bij Social Return

PSO en Social return

Social return met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) als alternatief wordt door steeds meer (semi-)publieke opdrachtgevers zoals een gemeente, woningbouwcorporatie of een Waterschap, als keuzemogelijkheid opgenomen in het Social return beleid. Met een PSO-certificaat kan een opdrachtnemer invulling geven aan de uitvoering van de Social return verplichting (of een deel daarvan). Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten werkt al met de PSO en dit aantal groeit snel. Hier leest u waarom publieke opdrachtgevers zoals gemeenten daar steeds vaker voor kiezen. 

Documentatie PSO en Social return

Er zijn diverse handreikingen en formats beschikbaar voor (semi)publieke overheidsorganisaties zoals gemeenten voor de toepassing van Social return met de PSO.

  • De VNG liet een Landelijke handreiking Social return (2018) maken, bestemd voor gemeenten die meer willen weten over Social return of hun Social return-beleid willen verbeteren. De handreiking schetst de mogelijkheden voor beleid, uitvoering, monitoring en regionale samenwerking. De publicatie is gebaseerd op ervaringen van en geleerde lessen door kleine en grote gemeenten. Omdat Social return volop in ontwikkeling is en veel gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van het beleid tegen dezelfde vragen aanlopen, heeft de VNG deze handreiking laten opstellen.
  • RAW standaardteksten Social return met de PSO van CROW (2017). Er zijn uniforme Social return teksten beschikbaar voor RAW-bestekken. De teksten zijn geschikt gemaakt voor de verschillende sectoren waarin de RAW-systematiek wordt toegepast, waaronder de grond-, water- en wegenbouw- en de groensector.  Lees hier meer over in het CROW bestek paragraaf Social return 2017. 

PSO en artikel 2.82 Aanbestedingswet

Hier leest u meer over artikel 2.82 van de Aanbestedingswet en de PSO 30+ certificering. 

Documentatie PSO en artikel 2.82 Aanbestedingswet

  • Cedris heeft een stappenplan ontwikkeld voor de toepassing van artikel 2.82 Aw met PSO 30+ voor publieke diensten zoals gemeenten. Dit stappenplan biedt inkopers een handreiking om voorbehouden opdrachten toe te passen. 

 

Verificatie bij acceptatie PSO-certificering

Iedere (gemeentelijke) organisatie die de PSO accepteert of waardeert, kan aan de desbetreffende opdrachtnemer een kopie van een geldig PSO-certificaat opvragen of dit controleren via Online marktplaats. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van PSO-Nederland.

 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: