Toepassingsmogelijkheden PSO bij Social Return

Toepassing van de PSO door (semi-) publieke organisaties en investeerders.

Diverse publieke organisaties en investeerders die het doel hebben om de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt aantoonbaar te stimuleren gebruiken hiervoor de PSO. 

Concrete voorbeelden zijn o.a. de toepassing van de PSO:

Toepassingsmogelijkheden PSO bij Social return 

Social return met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) als alternatief wordt door steeds meer (semi-)publieke opdrachtgevers zoals een gemeente, woningbouwcorporatie of een Waterschap, als keuzemogelijkheid opgenomen in het Social return beleid. Met een PSO-certificaat kan een opdrachtnemer invulling geven aan de uitvoering van de Social return verplichting (of een deel daarvan). Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten werkt al met de PSO en dit aantal groeit snel. Hier leest u waarom publieke opdrachtgevers zoals gemeenten daar steeds vaker voor kiezen. Let op! Het voorbehouden van opdracht o.b.v. artikel 2.82  van de Aanbestedingswet (eventueel met de PSO 30+) betekent iets ander dan Social return bij aanbestedingen (met de PSO) en kent daarmee een andere toepassing door (semi)publieke overheidsorganisaties zoals gemeenten.

Handreikingen toepassing PSO bij Social return

Er zijn diverse handreikingen en formats beschikbaar voor (semi)publieke overheidsorganisaties zoals gemeenten voor de toepassing van Social return met de PSO:

  • De VNG liet een Landelijke handreiking Social return (2018) maken, bestemd voor gemeenten die meer willen weten over Social return of hun Social return-beleid willen verbeteren. De handreiking schetst de mogelijkheden voor beleid, uitvoering, monitoring en regionale samenwerking. De publicatie is gebaseerd op ervaringen van en geleerde lessen door kleine en grote gemeenten. Omdat Social return volop in ontwikkeling is en veel gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van het beleid tegen dezelfde vragen aanlopen, heeft de VNG deze handreiking laten opstellen.
  • RAW standaardteksten Social return met de PSO van CROW (2017). Er zijn uniforme Social return teksten beschikbaar voor RAW-bestekken. De teksten zijn geschikt gemaakt voor de verschillende sectoren waarin de RAW-systematiek wordt toegepast, waaronder de grond-, water- en wegenbouw- en de groensector.  Lees hier meer over in het CROW bestek paragraaf Social return 2017. 

Verificatie bij acceptatie PSO-certificering

Iedere (gemeentelijke) organisatie die de PSO accepteert of waardeert, kan aan de desbetreffende opdrachtnemer een kopie van een geldig PSO-certificaat opvragen of dit controleren via Online marktplaats. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van PSO-Nederland.

 

 

Nieuws

Twitter


Direct naar: