Waarom de PSO bij Social return?

Meer dan een kwart van alle gemeenten en overheidsinstanties accepteren de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO bij de invulling van een Social Return verplichting. Voorbeelden van gemeenten die dit doen zijn o.a. de gemeente Amsterdam en de gemeente Eindhoven en arbeidsmarktregio zuidoost Brabant. Zij kiezen ervoor om opdrachtnemers te belonen voor de kwalitatieve en duurzame prestaties die ondernemers al leveren op het gebied van Sociaal Ondernemen. Bekijk hier waarom steeds meer opdrachtgevers voor de PSO kiezen. 

Social Return (deels) invullen met een PSO-Certificaat 

Afhankelijk van het type (overheids)opdracht kan een opdrachtnemer bij steeds meer opdrachtgevers invulling geven aan een Social Return verplichting door een geldig PSO-Certificaat te overleggen. Door het overleggen van een geldig PSO-Certificaat op een bepaalde trede toont een organisatie aan dat zij (voor een deel) invulling geeft aan de Social Return verplichting (meestal een 5% contracteis) die wordt gesteld bij de aanbesteding. Bij onderhands aanbesteden wordt het prestatieniveau op de PSO-ladder ook wel als gunningcriterium opgevoerd. Indien dit niet mogelijk is kan d.m.v. fictieve kortingen op de aanneemsom, bij het voldoen aan een vooraf bepaalde trede van de PSO,  de kans op opdrachtverwerving positief worden beïnvloed. Hier leest u meer over de wijze waarop diverse gemeenten de PSO als extra / alternatief instrumentarium toepassen bij Social return (als bouwblokkenmethode). 

Waarom accepteren steeds meer gemeenten de PSO bij Social Return? 

  • Omdat opdrachtnemers die duurzaam investeren in werkgelegenheid hier zelf steeds vaker om vragen.
  • De PSO stimuleert een meer eenduidige toepassing van Social Return, omdat de PSO een landelijk instrument is. Door de PSO vaker toe te passen bij (overheids)opdrachten ontstaat meer uniformiteit bij de invulling van Social Return voor opdrachtnemers.
  • PSO-gecertificeerde organisaties worden gestimuleerd om hun PSO-prestatieniveau te behouden of te groeien op de PSO-Prestatieladder. Deze organisaties gaan duurzaam aan de slag met Social return in samenwerking met gemeenten, SW bedrijven en het UWV..
  • Groeien op- en behouden van een trede op de PSO-ladder is mogelijk door duurzaam en op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid te bieden aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid (gemeenten, arbeidsmarktregio’s en werkgeverservicepunten) kan hierin ondersteuning bieden.
  • Groeien op- en behouden van een trede op de PSO-Prestatieladder kan ook door socialer in te kopen. Opdrachtnemers van de gemeenten die met de PSO werken, staan sterker in contact met de leveranciers van hun leveranciers en of opdrachtnemers.
  • PSO-gecertificeerde organisaties (opdrachtnemers) worden met de PSO ook beloond voor wat zij al doen op het gebied van sociaal ondernemen en Social Return en worden gestimuleerd om dit te blijven doen, op een kwalitatief goede wijze.
  • De Social Return-kosten voor opdrachtnemer en opdrachtgever vallen lager uit naarmate meer overheden en organisaties met de PSO gaan werken binnen de kaders van Social Return. De administratieve last om de invulling van de Social Return of SROI verplichting in kaart te brengen of te monitoren, kan door acceptatie van de PSO verminderd worden.
  • Doordat de PSO een organisatie stimuleert om duurzaam in mensen te investeren, is de kans groot dat personen uit de PSO-doelgroep die aan het werk zijn op overheidsopdrachten, een positieve ontwikkeling doormaken en een doorlopende leerlijn ervaren.
  • Door het accepteren van een geldig PSO-Certificaat op een bepaalde trede wordt het behoud en de groei van het PSO-prestatieniveau gestimuleerd bij zowel de opdrachtnemer zelf als bij de gehele keten zoals leveranciers en partners om de opdrachtnemer heen.

 

PSO-Nederland en de adviseurs ondersteunen organisaties in hun streven te voldoen aan hun Social Return verplichtingen. Voorbeelden zijn:

 


Direct naar: