Zichtbaar vliegwiel creeren

Een organisatie die een PSO-Certificaat heeft behaald, maakt hiermee inzichtelijk dat zij op een kwalitatief goede en duurzame wijze voldoende werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze “Sociale ondernemers” worden zichtbaar binnen de gemeente en tonen aan actief beleid te voeren met betrekking tot Socialer Ondernemen. Door de inzet van de PSO en vooral de waardering van de PSO bij aanbestedingen worden ook andere organisaties bewust van het feit dat Social Return duurzaam kan worden geïntegreerd binnen de bedrijfsvoering en dat de gemeente deze investering erkent. Voor (potentiele) opdrachtnemers van de gemeente die PSO-Trede 2 niet halen, betekent dit dat er een motivatie is om te groeien naar PSO-Trede 2 en deze trede te behouden door een duurzaam sociaal beleid te integreren. Elke organisatie geeft op een eigen wijze een passende invulling aan Socialer Ondernemen, waarmee wordt geanticipeerd op het natuurlijke verloop van werknemers en de realistische mogelijkheden binnen de organisatie.


Direct naar: