Social return: Get your ass moving!

Social return: Get your ass moving!

Werd ik zo’n 10 jaar geleden nog geregeld gevraagd of sociaal ondernemen iets met online business was, tegenwoordig zijn er gelukkig steeds meer mensen die het begrijpen. Een markt die zich eindelijk ook ontwikkelt. Van gekke Henkie naar voorloper in de branche. Van abnormaal naar steeds meer normaal.

Sandra Ballij, Founder & Owner Ctalents, Ctaste and Sign Language Coffee Bar

En afgelopen maanden werd ik zo blij toen ik erachter kwam dat er in de Aanbestedingswet het artikel 2.82 is opgenomen dat inkopers van overheden de mogelijkheid geeft om socialer te kunnen aanbesteden. Wat fantastisch! Er bestaat gewoon een middel waarbij een overheidspartij kan KIEZEN om impact te maken, om zaken te doen met een sociale onderneming: los van alle andere bestaande regels en processen. Als kleinere of middelgrote sociale onderneming heb je ineens een echte positie om zaken te kunnen doen in overheidsland en een kans om je impact snel te vergroten. Halleluja!

En aan kennis heb je niets aan als je deze niet deelt en toepast, dus bij deze (om te lezen en te delen): Handleiding sociaal aanbesteden voor inkopers van publieke organisaties.

 Zo’n 2 weken later kwam ik erachter dat dit wetsartikel het afgelopen jaar slechts 8x is toegepast. In heel NL en eigenlijk alleen aan de facility kant en bij aanbestedingen in het groen. Ik kan het gewoon niet geloven...........

Er is een prachtmethodiek gekomen om gezamenlijk meer impact te maken maar hij is gewoon niet bekend bij social entrepreneurs en overheden of men heeft gewoon nog niet de eerste stap durven nemen hierin. Het doet me ook denken aan mijn sportambities: ze zijn er, ik weet zelfs hoe en waarom ik het zou moeten doen maar om het daadwerkelijk consequent toe te passen is er nog iets extra’s nodig.

Tijd om Yuri Starrenburg, oprichter PSO Nederland, eens aan de tand te voelen. PSO Nederland beheert, positioneert en geeft de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO uit. We kennen elkaar nog van een studiereis op inclusie in Amerika, waarbij we van cowboys tot junks veel inspiratie hebben opgedaan.  

Waarom zou je je eigenlijk laten erkennen met een certificaat als je overduidelijk bezig bent met impact maken?

Er zijn steeds meer publieke en private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Het PSO 30+ Certificaat is een extra uitlezing en certificering voor PSO Trede 3-gecertificeerde organisaties. Het certificaat sluit specifiek aan bij artikel 2.82 uit de nieuwe Aanbestedingswet die op 1 juli 2016 van kracht is geworden. Dit wetsartikel maakt het mogelijk voor publieke opdrachtgevers om opdrachten expliciet aan te besteden aan organisaties waarvan minimaal 30% van het personeelsbestand bestaat uit personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het PSO 30+ Certificaat maakt voor opdrachtgevers zichtbaar welke organisaties aantoonbaar aan deze normen voldoen. Door bewust werk te gunnen aan organisaties met een PSO 30+ (Abw)-certificaat ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zie je dat organisaties die zo’n (h)erkenning voeren weer andere organisaties inspi­reren zich te ontwikkelen tot een PSO 30+ organisatie. (H)erkenning van dit speciale type organisaties vraagt om een transparante, eenduidige onafhankelijke toetsing waarmee organisaties kunnen aantonen dat het aandeel personen met een afstand tot de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld ook personen die vallen onder de Banenaf­spraak) dat bij hen werkzaam is, hoger is dan 30%, conform artikel 2.82 Aw. Het percentage waarop de erkenning gebaseerd wordt, is het percentage dat berekend wordt na de toetsing door de auditor.

Waarom is PSO 30+het hoogst haalbare? Komt er ook nog een PSO 50+?

Er zijn al diverse PSO-gecertificeerde organisaties die aan een PSO 50+ zouden voldoen, wellicht dat er bij grote vraag een PSO 50+ certificaat door TNO wordt ontwikkeld. Voor nu hebben we ons vooral gericht op de criteria uit Aanbestedingswet, vooral om het inkopers makkelijker te maken om organisaties te kunnen herkennen die inschrijven op opdrachten die conform artikel 2.82 op de markt worden gebracht.

Wat zou in jouw ogen nou echt helpen om artikel 2.82 meer daadwerkelijk toe te passen en zo meer impact met elkaar te gaan maken?

  1.  Inkopers van publieke organisaties kunnen gebruik maken van de handleiding “Stappenplan Socialer aanbesteden” dat is ontwikkeld door Cedris en Van Doorne Advocaten.
  2.  Vanuit gemeentelijk beleid kan er worden bepaald dat bepaalde opdrachten, die zich uitermate goed lenen om voor te behouden aan sociale organisaties die zich aantoonbaar richten op arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen, sociaal worden aanbesteed.
  3. Sociale ondernemingen met een PSO30 + certificaat kunnen publieke opdrachtgevers helpen een goed beeld te krijgen van deze ondernemingen door zich sterk te maken als ambassadeur.

Wij zijn trouwens ook overstag gegaan: we hebben ons officieel PSO30+ laten certificeren en zijn daar natuurlijk best trots op, nu toepassen maar!

Oja, en in mijn ogen hebben we gewoon iemand nodig die de verantwoordelijken erop aanspreekt. Bij mijn sportperikelen heeft het geholpen dat er iemand letterlijk schreeuwt: get your ass moving! Dus bij deze. Niet alleen als "nieuwjaarvoornemen" maar gewoon als actiepunt opnemen: dit jaar pas ik minimaal 1x 2.82 toe en ik kies daarmee voor het vergroten van onze impact: wie doet er mee?

Deel dit bericht:  

Direct naar: