VodafoneZiggo is aantoonbaar gestart met inclusief ondernemen

VodafoneZiggo is aantoonbaar gestart met inclusief ondernemen

VodafoneZiggo wil haar maatschappelijke impact vergroten. Dat doet de organisatie door te streven naar aantoonbare maatschappelijke waarde. Daarom is VodafoneZiggo per 1 januari 2018 gecertificeerd op de Aspirant-status op de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. VodafoneZiggo heeft zich voorgenomen om binnen twee jaar toe te groeien naar minimaal een PSO-trede 1. Pim Brouwers, Manager Diversity & Inclusion bij VodafoneZiggo, nam vandaag het PSO-certificaat in ontvangst.

Voor VodafoneZiggo is het belangrijk om oog te hebben voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door werkgelegenheid en kansen te bieden aan deze personen, draagt VodafoneZiggo actief bij aan een samenleving waarin iedereen zichzelf verder kan ontwikkelen en door kan groeien. Zo biedt VodafoneZiggo opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Dit is niet alleen in het belang van de medewerkers zelf, maar ook voor hun omgeving en voor de maatschappij als geheel. Om aan te tonen dat VodafoneZiggo structureel beleid voert op het bieden kansen aan mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, heeft VodafoneZiggo zich op onafhankelijke wijze laten toetsen door Dekra en is daarmee gecertificeerd voor de Aspirantstatus op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO. Groeien op de PSO-Prestatieladder kan door op een structurele en kwalitatief goede wijze werkgelegenheid te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en door socialer in te kopen bij andere PSO-gecertificeerde organisaties.

De PSO wordt door meer dan een kwart van de Nederlandse gemeenten geaccepteerd als instrument waarmee invulling kan worden gegeven aan een Social return verplichting bij een overheidsopdracht. De doelgroep die de PSO hanteert komt overeen met de doelgroep die de meeste opdrachtgevers hanteren bij Social return.

Wat is de PSO?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO maakt zichtbaar welke organisaties zich sterk maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, duurzaam aan het werk te krijgen en te houden.

De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd meetinstrument dat objectief bepaalt in welke mate een organisatie socialer onderneemt en daarmee een inclusieve werkgever is. Iedere organisatie kan zichzelf vrijblijvend langs de meetlat leggen. Daarnaast is het een toonaangevend keurmerk voor socialer ondernemen, dat PSO-Nederland toekent na een certificeringsproces. 

PSO-gecertificeerde organisaties bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen op werk en ontwikkeling in de eigen organisatie (directe bijdrage). Hierbij wordt ook gemeten of de inzet van deze mensen op een kwalitatief goede manier gebeurt. Gecertificeerde organisaties werken bij voorkeur samen met organisaties die dit ook aantoonbaar doen (indirecte bijdrage). Zo draagt de hele keten bij aan het creëren van meer kansen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Deel dit bericht:  
2 may 2018