Inkopen met sociale impact: Voorbehouden Opdrachten!

Inkopen met sociale impact: Voorbehouden Opdrachten!

PIANOo organiseert op donderdag 23 mei 2019 de bijeenkomst ‘Voorbehouden opdrachten’. Dit inkoopinstrument biedt overheden de mogelijkheid om deelname aan een aanbesteding voor te behouden aan sociale werkbedrijven en sociale ondernemingen. De medewerkers die voor de uitvoering van de opdracht worden ingezet moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Tijdens de bijeenkomst leert u wat de voorbehouden opdracht inhoudt, hoe u dit instrument kunt toepassen en dat sociale ondernemingen meer te bieden hebben dan u denkt.

23 mei 2019 | Bron: PIANOo

Naast Social return nu nog een mogelijkheid om echt impact te maken

Het inkopen met sociale impact is een belangrijk onderdeel binnen het maatschappelijk verantwoord inkopen. Er zijn verschillende manieren om deze manier van inkopen toe te passen. Veel publieke organisaties passen social return (SROI) toe in hun aanbestedingen. De Aanbestedingswet kent sinds de wijziging in 2012 echter nog een instrument om sociaal in te kopen: artikel 2.82, de voorbehouden opdracht. Afgelopen tijd is het aantal aanbestedende diensten dat deelname aan een aanbesteding voorbehoudt aan dergelijke bedrijven toegenomen, maar nog steeds blijft in veel gevallen deze mogelijkheid onbenut.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor beleidsmedewerkers, inkoop professionals, opdrachtgevers, budgethouders, projectleiders inclusieve organisatie/banenafspraak van overheden en andere publieke organisaties.

Doel

Kennisdeling, inspireren, wegnemen onwetendheid en misopvattingen, praktische handvatten aanbieden om aan de slag te gaan, praktische ervaringen delen en mogelijkheid tot vragen stellen.

Juridisch kader

Jacobien Muntz-Beekhuis, jurist bij PIANOo, vertelt wat artikel 2.82 inhoudt en geeft een toelichting vanuit juridisch kader. Yuri Starrenburg, bestuurder PSO-Nederland, licht toe hoe je een voorbehouden opdracht kunt uitzetten. Vervolgens komt Desiree Curfs, directeur Stroomopwaarts en bestuurslid van Cedris (branchevereniging van Sociale werkbedrijven en sociale ondernemingen) aan het woord. Vanuit de praktijk vertellen Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijksoverheid, en Mark van Dortmont, inkoopadviseur Hogeschool Utrecht over hun ervaringen met de projecten ‘retourstroom bedrijfskleding’ en ‘glasbewassing en gevelreiniging’.

Programma

    • 13.30 uur Inloop
    • 13.45 uur Inleiding
    • 13.55 uur ‘Wat houdt artikel 2.82 in? Toelichting vanuit juridisch kader’ - Jacobien Muntz-Beekhuis, jurist bij PIANOo, expertisecentrum Aanbesteden
    • 14.15 uur ‘Hoe kun je een voorbehouden opdracht uitzetten?’ - Yuri Starrenburg, bestuurder PSO-Nederland
    • 15.00 uur ‘Wat hebben sociaal ondernemers en SW bedrijven te bieden?’- Desiree Curfs, directeur Stroomopwaarts en bestuurslid van Cedris (branchevereniging van SW-bedrijven en sociale ondernemingen)
    • 15.45 uur pauze
    • 16.00 uur Praktijkvoorbeeld: Retourstroom bedrijfskleding - Rob van Arnhem, categoriemanager bedrijfskleding Rijksoverheid
    • 16.20 uur Praktijkvoorbeeld: Glasbewassing en Gevelreiniging - Mark van Dortmont, Inkoopadviseur Hogeschool Utrecht
    • 16.40 uur Borrel en napraten

Tijd en locatie

23 mei 2019 van 13.30 tot 16.45 uur, daarna mogelijkheid tot napraten tijdens borrel.
Locatie: The Green House, Croeselaan 16, 3521 CA Utrecht

Meld je hier aan.

Deel dit bericht:  
10 april 2019