LooHorst Landscaping B.V toont met hoge score op de PSO aan inclusief werkgever te zijn!

LooHorst Landscaping B.V toont met hoge score op de PSO aan inclusief werkgever te zijn!

PSO LooHorst Landscaping B.V heeft Trede 3 behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat LooHorst Landscaping B.V op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bij voorkeur samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Daarmee levert PSO LooHorst Landscaping B.V op duurzame wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen & inclusief werkgeverschap.

Reinald van Ommeren, directeur LooHorst Landscaping vertelt graag over inclusief & socialer werkgeverschap: “We luisteren er graag naar en we genieten er van; de ideeën van onze opdrachtgevers in de buitenruimte. Hun speciale uitdagingen en praktische opdrachten. Maar ook hun eisen, beperkingen en kaders. Ook die horen erbij, en de vraag die ons bezig houdt is: wat moeten wij doen om onze opdrachtgever en glimlach te bezorgen? We luisteren daarom met aandacht en komen met een antwoord. Of dat nu het bedenken en maken van een bijzondere daktuin is, het zorgdragen voor een goed onderhouden buitenruimte of het uitvoeren van specialistische boomverzorging. Een project is voor ons geslaagd als iedereen er met plezier bij betrokken is. De op drachtgever en zijn adviseurs. En zeker ook de gebruikers van de buitenruimte. En niet in het minst onze ca. 50 medewerkers. Door te luisteren naar elkaar, kan iedereen bewijzen wat hij waard is. Dat levert fantastische resultaten op. Zo luisteren en werken inspireert ons elke dag. Al sinds 2004, toen we ontstonden als tuinservice naast een tuincentrum, maar tegelijk met de kennis en ervaring van meer als 30 jaar”.

Maatwerk maakt het succesvol

“Al snel werkten bij ons veel vakkrachten, waar onder ook mensen die te boek stonden als ‘doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Bij ons verdwijnt die afstand omdat we luisteren naar wat al onze mensen kunnen, en wat ze nodig hebben om zich te ontplooien. Omzien naar elkaar dus. En uitgaan van ieders individuele mogelijkheden. Zo komen mensen tot bloei en brengen ze een glimlach mee naar het werk. De kern is dat, als mensen eenmaal goed op hun plek zitten, feitelijk het verschil met reguliere medewerkers vervaagd. Dat is typisch LooHorst en het is in elke werksoort zichtbaar”.

Foto: Als Daan eenmaal de slag te pakken heeft gaat hij voor ‘meters maken’. Met alle plezier! Wel graag met een paar leuke maten om zich heen. En dan draait hij inmiddels zijn hand nergens meer voor om; aanleg, onderhoud of wat het ook is.

Het belang van een PSO-certificering

“Wij zijn vooral van het gewoon doen! Gewoon omdat het in onze genen zit. Maar met een PSO-certificaat kunnen toch meer van onze aanpak laten zien en bewijzen naar onze relaties. En nu en dan is het ook een eis in een procedure van een klant. Maar het belangrijkste is wel dat er veel meer aandacht voor een inclusieve bedrijfsvoering voor regulier bedrijven als de onze mag komen, zoals bijvoorbeeld bedoeld in de participatiewet”.

De PSO erkent wat je aantoonbaar doet

“Wij zijn direct vanaf het begin gestart op het hoogste PSO-prestatieniveau. En dat was goed te doen omdat we al jaren een relatief hoog aandeel mensen uit de kwetsbare doelgroepen hadden. Vooral een kwestie van consequent, een eenmaal ingezet, beleid blijven vasthouden. Als we als bedrijf op dezelfde positieve manier blijven ontwikkelen als de afgelopen jaren, dat is het behouden van die positie een vanzelfsprekendheid voor ons. Dat is waar we voor gaan, want dat is werken met alle plezier”.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. TNO en PSO-Nederland hebben in nauwe samenwerking met de markt, de PSO volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanaf 2010 (door)ontwikkeld. De PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen. 

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland

Het doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen. Dit doen PSO-organisaties door in de eigen organisatie werkplekken te faciliteren. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

Niveaus van de PSO-Prestatieladder

Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Organisaties die de intentie hebben om socialer te ondernemen kunnen een Aspirant-status behalen om aantoonbaar te starten met socialer ondernemen. Het idee achter de Trede-benadering is dat organisaties kunnen groeien op de PSO-Prestatieladder door op een duurzame wijze meer werkgelegenheid te bieden aan kwetsbare groepen in onze samenleving.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over de PSO, kijk dan op www.PSO-Nederland.nl.

 

 

 

Deel dit bericht:  
6 may 2020