Wat kost het PSO-Keurmerk?

De kosten voor een PSO-Keurmerk bestaan uit twee delen:

  1. De eenmalige kosten per definitieve PSO-aanvraag voor het uitvoeren van de PSO-audit. Een PSO-certificering is twee jaar geldig. Bij her-certificeren, na twee jaar, volgt een nieuwe audit. Deze factuur ontvangt u van de, door u gekozen, certificerende instelling.
  2. De jaarlijkse bijdrage voor beheerproces, deelname en doorontwikkeling van de PSO. Een PSO-certificering is twee jaar geldig. De factuur hiervoor ontvangt u na het indienen van een definitieve aanvraag van PSO-Nederland.                       .

 

 

1. Indicatie auditkosten (via de Certificerende instellingen)

Hieronder vindt u een indicatie van de tarieven in een mandagentabel-richtlijn voor het uitvoeren van de PSO-audit (via de Certificerende instellingen). Het is mogelijk om, voorafgaand aan het indienen van een definitieve aanvraag, een of meerdere offertes bij de Certificerende instellingen aan te vragen.

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij audit PSO Aspirant-status |  1 februari 2016

Grootteklasse (aantal medewerkers) Min. aantal Mandagen
< 50 0,75
> 50 1

Richtlijn minimaal aantal mandagen bij audit PSO Trede 1, 2 of 3 | 1 februari 2016

Grootteklasse (aantal medewerkers PSO-doelgroep) Min. aantal mandagen
1 t/m 10 1
11 t/m 20 1
21 t/m 50 1,25
51 t/m 500 1,75
500 > 2

 

 

 

2. Jaarbijdrage PSO-Nederland 

Overzicht Jaarbijdragen PSO o.b.v. aantal FTE's zoals ingevuld bij definitieve PSO-aanvraag en resultaat na audit | jaarbijdrage PSO 2017

Bedrijfsgrootte  Jaarbijdrage
< 10 FTE's € 400,=
10 - 50 FTE's € 650,=
50 - 250 FTE's  € 1.650,= 
250 - 500 FTE's € 3.500,=
500 - 1.000 FTE's € 4.500,= 
1.000 - 5.000 FTE's  € 5.750,=
> 5.000 FTE's € 7.500,=
   

*Voor het aanvragen van een 30+ Abw certificaat worden er eenmalig administratiekosten van €150,- in rekening gebracht voor het opmaken van een separaat certificaat en de aparte registratie op de website van PSO-Nederland. 

Wat gebeurt er met uw jaarbijdrage?

Voor het gehele proces en deelname betaalt u een jaarlijkse bijdrage aan PSO-Nederland. Deze bijdrage is nodig om de PSO continu door te ontwikkelen en de (beheer)kosten van de PSO-prestatieladder dekkend
te houden. PSO-Nederland kent een sociaal maatschappelijke hoofddoelstelling en is een organisatie zonder winstoogmerk. PSO-Nederland maakt geen gebruik van subsidies van overheden of donaties van fondsen.

Naast uw PSO-certificaat ontvangt u als PSO-gecertificeerde organisaties nog veel meer, zoals:

  • hulp bij communicatie over uw keurmerk ;
  • toegang tot het bijwonen van kennissessies en bijeenkomsten;
  • ontwikkeling van concrete handvatten om te groeien als inclusief werkgever;
  • uw persoonlijke informatiebank;

 Lees hier meer over in het factsheet: Het PSO-keurmerk biedt meer!

 

Annuleringskosten PSO-Nederland

Wanneer u via www.mijnpso.nl een definitieve aanvraag indient, gaat u akkoord met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van PSO-Nederland. Wanneer u een definitieve PSO-aanvraag annuleert dan worden er door PSO-Nederland annuleringskosten in rekening gebracht van  €250,- . Voor de audit worden er aparte afspraken gehanteerd door de, door u gekozen, certificerende Instelling m.b.t. annulerings-kosten. 

 

Toelichting registratie- en licentievergoeding bij factuur Certificerende instelling

PSO-Nederland geeft de audit uit handen aan certificerende instellingen. De toekenning, het opmaken van de interne rapportages, het harmoniseren en opleiden van de auditoren, de toegang tot de digitale omgeving voor auditoren en de uitgifte van het PSO-Keurmerk worden deels betaald uit de administratiekosten die de certificerende instellingen doorberekenen aan de klant. Bij veel certificatieschema’s worden de hierboven genoemde werkzaamheden door de certificerende instelling opgepakt of worden deze kosten in het mandagentarief verdisconteerd. Bij een auditofferte of -factuur voor een PSO-audit worden deze kosten afzonderlijk benoemd. Op de offerte van de certificerende instelling vindt u altijd de totale kosten van een audit, inclusief de registratie- en licentievergoeding.


Direct naar: