Team van PSO-Nederland

PSO-Nederland voert regie over de positionering, het beheer en de uitgifte van de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. Voor de uitvoering van deze taken werkt het team van PSO-Nederland intensief samen met diverse gespecialiseerde organisaties.

PSO AuditorenCertificerende Instellingen

PSO Auditoren

Voor de PSO-audit (toetsing) werkt PSO-Nederland samen met certificerende instellingen. Lees hier meer over de Certificerende instellingen en de auditoren.

PSO Adviseurs Externe adviseurs PSO

PSO Adviseurs

Aan de PSO is strikt versie beheer gekoppeld. PSO-Nederland geeft zelf geen advies af over het behalen van de PSO.  Wanneer u advies of begeleiding wenst,  is het mogelijk om een onafhankelijke gecertificeerde PSO-adviseur in te schakelen. Lees hier meer over de PSO-adviseurs.

PSO Commissie van DeskundigenTNO

PSO Commissie van Deskundigen

Voorstellen tot wijzigingen van de PSO-systematiek die TNO zelf ontwikkelt of ontvangt van de RvA en de Klantenraad, legt TNO voor advies voor aan de CvD. Hier leest u meer over de Commissie van Deskundigen en haar leden.

KlantenraadPSO-Nederland

Klantenraad

De Klantenraad adviseert PSO-Nederland over gewenste wijzigingen. Om voldoende gevoel te houden met de praktijkervaringen en wensen ten aanzien van de doorontwikkeling van de PSO is TNO als toehoorder aanwezig. Lees hier meer over de Klantenraad en haar leden.

PSO KernteamPSO-Nederland en TNO

PSO Kernteam

Het kernteam fungeert als agendacommissie en bespreekt tussentijdse vragen uit het veld met betrekking tot de PSO en de toepassing van de PSO. Lees hier meer over het PSO Kernteam en haar leden.

PSO BeheerorganisatiePSO-Nederland

PSO Beheerorganisatie

PSO-Nederland voert regie over de positionering, het beheer en de uitgifte van de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. Voor de uitvoering van deze taken werkt het team van PSO-Nederland intensief samen met diverse gespecialiseerde organisaties.


Direct naar: