Team van PSO-Nederland

PSO-Nederland voert regie over de positionering, het beheer en de uitgifte van de Prestatieladder Socialer Ondernemen van TNO. Voor de uitvoering van deze taken werkt het team van PSO-Nederland intensief samen met diverse gespecialiseerde organisaties.

Marian KnuijstingPSO-Nederland

Marian Knuijsting

Mede-initiatiefnemer PSO  & operationeel manager

Lid PSO-Kernteam, Commissie van Deskundigen en Harmonisering Certificerende Instellingen.

Jan BesselingTNO en PSO-Nederland

Jan Besseling

Onderzoeker TNO/ adviseur/ auditor  

Lid Kernteam, Auditor en Commissie van Deskundigen

 

Yuri StarrenburgPSO-Nederland

Yuri Starrenburg

Mede-initiatiefnemer PSO & directeur 

Frederieke MeijerPSO-Nederland

Frederieke Meijer

Beleidsmedewerker

 

Gwen van HeijstPSO-Nederland

Gwen van Heijst

Certificatiebeheerder 

PSO AuditorenCertificerende Instellingen

PSO Auditoren

Voor de PSO-audit (toetsing) werkt PSO-Nederland samen met certificerende instellingen. Lees hier meer over de Certificerende instellingen en de auditoren.

PSO Adviseurs Externe adviseurs PSO

PSO Adviseurs

Aan de PSO is strikt versie beheer gekoppeld. PSO-Nederland geeft zelf geen advies af over het behalen van de PSO.  Wanneer u advies of begeleiding wenst,  is het mogelijk om een onafhankelijke gecertificeerde PSO-adviseur in te schakelen. Lees hier meer over de PSO-adviseurs.

KlantenraadPSO-Nederland

Klantenraad

De Klantenraad adviseert PSO-Nederland over gewenste wijzigingen. Om voldoende gevoel te houden met de praktijkervaringen en wensen ten aanzien van de doorontwikkeling van de PSO is TNO als toehoorder aanwezig. Lees hier meer over de Klantenraad en haar leden.

PSO KernteamPSO-Nederland en TNO

PSO Kernteam

Het kernteam fungeert als agendacommissie en bespreekt tussentijdse vragen uit het veld met betrekking tot de PSO en de toepassing van de PSO. Lees hier meer over het PSO Kernteam en haar leden.

PSO Commissie van DeskundigenTNO

PSO Commissie van Deskundigen

Voorstellen tot wijzigingen van de PSO-systematiek die TNO zelf ontwikkelt of ontvangt van de RvA en de Klantenraad, legt TNO voor advies voor aan de CvD. Hier leest u meer over de Commissie van Deskundigen en haar leden.

Raad van Advies TNO en PSO-Nederland

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies (RvA) dragen het doel achter de PSO een warm hart toe. De RvA adviseert TNO en PSO-Nederland over de doorontwikkeling van de PSO waarbij zij de uitgangspunten van de PSO bewaken. Lees hier meer over de Raad van Advies en haar leden.


Direct naar: