Waarom kiezen voor gecertificeerde PSO adviseurs?

Waarom kiezen voor gecertificeerde PSO-adviseurs?

De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd (meet)instrument waaraan een strikt versiebeheer gekoppeld is. Beleidswijzigingen en aanpassingen aan de actualiteit vragen om een jaarlijkse doorontwikkeling en waar nodig tussentijdse aanpassing.

PSO-Nederland geeft zelf geen advies af over het behalen van de PSO.  Wanneer u advies of begeleiding wenst,  is het mogelijk om een onafhankelijke gecertificeerde PSO-adviseur in te schakelen. Zij beschikken over de inhoudelijke kennis en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de PSO-Norm.

De certificering van PSO-adviseurs staat voor:

  • Het met succes doorlopen van de opleiding tot gecertificeerd PSO-adviseur van minimaal 5 dagdelen waarin het PSO-schema (PSO Norm) inhoudelijk wordt behandeld en wordt afgesloten met een examen. Daarbij worden ook aanpalende onderwerpen uitgebreid behandeld zoals: Quotumwet. Participatiewet, Social return, arbeidsmarktbeleid, 30+ certificering en verwante wet en regelgeving.
  • Het verplicht bijwonen van tweejaarlijkse harmonisatie bijeenkomsten die door PSO-Nederland worden georganiseerd. Hierin worden de volgende zaken behandeld:
  1. Nieuwste informatie over de toepassing van de PSO-norm, zoals beschreven in de meest recente PSO-handleiding (inclusief tussentijdse aanpassingen);
  2. informatie over de laatste PSO- en verwante marktontwikkelingen;
  3. informatie m.b.t. tussentijdse vragen en onderwerpen die voorgelegd worden aan de Commissie van Deskundigen;
  4. kennis over de (werking van de) webapplicatie t.b.v. de meting en het aanvraagproces rondom de PSO-prestatieladder.
  • Gecertificeerde PSO-adviseurs begeleiden minimaal drie organisaties per jaar met de (online) aanvraag voor een PSO-keurmerk. Hierdoor beschikt een gecertificeerde PSO-adviseur over de kennis van en ervaring met het aanvragen, nulmetingen en het groeien op de PSO-prestatieladder.
  • Gecertificeerde PSO-adviseurs staan in nauw contact met het PSO-ontwikkelteam (tevens agendacommissie).

PSO advies op maat

Wilt u advies op maat? Iedere PSO-adviseur heeft zijn eigen specialiteit en expertise. Voor elke organisatie is de weg naar PSO-certificering immers maatwerk. Heeft u behoefte aan persoonlijk advies? Schakel de expertise in van een gecertificeerde PSO-adviseur.

Onafhankelijkheid

Het werken met een onafhankelijke gecertificeerde PSO-adviseur geeft geen garantie op het behalen van een PSO-keurmerk of een beoogd PSO-prestatieniveau. De toetsing van de PSO-Norm bij organisaties gebeurt namelijk door onafhankelijke certificerende instellingen. PSO-Nederland draagt zorg voor de (hierboven genoemde) verplichtingen die toehoren aan een adviseurs-certificering. PSO-Nederland draagt geen verantwoordelijkheid over de afgegeven adviezen van een gecertificeerde PSO-adviseur. 

Wilt u zelf PSO-adviseur worden?

Mensen die interesse hebben in de opleiding tot erkend PSO-adviseur, kunnen zich aanmelden via het aanmeldformulier.


Direct naar: