Waarom kiezen voor gecertificeerde PSO adviseurs?

Waarom kiezen voor een gecertificeerde PSO-adviseur?

De PSO is een wetenschappelijk onderbouwd (meet)instrument waaraan een strikt versiebeheer gekoppeld is. Beleidswijzigingen en aanpassingen aan de actualiteit vragen om een jaarlijkse doorontwikkeling en waar nodig tussentijdse aanpassing. PSO-Nederland geeft zelf geen advies af over het behalen van de PSO. Wanneer u advies of begeleiding wenst,  is het mogelijk om een onafhankelijke gecertificeerde PSO-adviseur in te schakelen. Zij beschikken over de inhoudelijke kennis en zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de PSO-norm. Uiteraard is het altijd mogelijk om gerichte inhoudelijke vragen te stellen via info@pso-nederland.nl of door onze PSO-helpdesk te bellen op 020-3315535.  

Offerte sjabloon PSO-advies

Voor het aanvragen van een gerichte offerte bij een of meerdere PSO-adviseurs, kunt u dit document gebruiken.

De certificering van een PSO-adviseur staat voor:

 • Het met succes doorlopen van de opleiding tot gecertificeerd PSO-adviseur van minimaal 5 dagdelen waarin het PSO-schema (PSO-norm) inhoudelijk wordt behandeld en wordt afgesloten met een examen. Daarbij worden ook aangrenzende onderwerpen uitgebreid behandeld zoals: Quotumwet. Participatiewet, Social return, arbeidsmarktbeleid, 30+ certificering en verwante wet- en regelgeving.
 • Het verplicht bijwonen van tweejaarlijkse harmonisatie bijeenkomsten die door PSO-Nederland worden georganiseerd. Hierin worden de volgende zaken behandeld:
  1. Nieuwste informatie over de toepassing van de PSO-norm, zoals beschreven in de meest recente PSO-handleiding (inclusief tussentijdse aanpassingen);
  2. Informatie over de laatste PSO en verwante marktontwikkelingen;
  3. Informatie m.b.t. tussentijdse vragen en onderwerpen die voorgelegd worden aan de Commissie van Deskundigen;
  4. Kennis over de (werking van de) webapplicatie t.b.v. de meting en het aanvraagproces rondom de PSO-prestatieladder.
 • Gecertificeerde PSO-adviseurs begeleiden minimaal drie organisaties per jaar met de (online) aanvraag voor een PSO-keurmerk. Hierdoor beschikt een gecertificeerde PSO-adviseur over de kennis van- en ervaring met het aanvragen, nulmetingen en het groeien op de PSO-prestatieladder.
 • Gecertificeerde PSO-adviseurs staan in nauw contact met het PSO-ontwikkelteam (tevens agendacommissie).

Garanties, verantwoordelijkheid en toetsing

Het werken met een onafhankelijke gecertificeerde PSO-adviseur geeft geen garantie op het behalen van een PSO-keurmerk of een beoogd PSO-prestatieniveau. De toetsing van de PSO-norm bij organisaties wordt namelijk uitgevoerd door onafhankelijke certificerende instellingen. PSO-Nederland draagt zorg voor de (hierboven genoemde) verplichtingen die toehoren aan een adviseurscertificering. PSO-Nederland draagt geen verantwoordelijkheid over de afgegeven adviezen van een gecertificeerde PSO-adviseur. Hierover maakt u samen met uw PSO-adviseur afspraken.

Wilt u zelf PSO-adviseur worden?

Indien u zelf interesse heeft in de opleiding tot erkend PSO-adviseur, kunt u zich aanmelden door een email te sturen naar advies@pso-nederland.nl 


Direct naar: