Inclusiviteitsbeleid van PWRI (pensioenfonds werk en (re)integratie) met de PSO

PWRI

Het PWRI is het pensioenfonds voor de sociale werkvoorziening. Het fonds heeft een belegd vermogen van ruim 8 miljard euro. Het beleggingsbeleid is maatschappelijk verantwoord en transparant. De wezenlijke uitgangspunten en toetsstenen voor het beleggingsbeleid zijn vastgelegd in de beleggingsovertuigingen

Inclusiviteitsindex.

Het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (PWRI) wil ondernemingen stimuleren mensen in te sluiten, in plaats van uit te sluiten. Dit wordt ook wel ‘inclusief ondernemen’ of sociaal ondernemen”genoemd. Het PWRI werkt hierbij samen met All-Inclusion voor het projectmanagement en maakt gebruik van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO om organisaties onafhankelijk te kunnen beoordelen. Het PWRI belegt ieder jaar een deel van het vermogen in beursgenoteerde bedrijven die zich inspannen voor werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die lijst met bedrijven noemen we de Inclusiviteitsindex. 

Op www.pwri.nl/insluiting staat meer informatie.

Artikel KAS BANK

In januari 2017 publiceerde KAS BANK een interview met PWRI-bestuursleden Albert Vink en Kees de Wit over de Inclusiviteitsindex in het magazine KAS SELECTIONS. U kunt dit artikel hier teruglezen.

 

Meest gestelde vragen:

Hoe wordt bepaald of mijn bedrijf tot de Inclusiviteitsindex behoort?

Bepalend is of uw bedrijf zich wil laten certificeren door PSO en/of wil stijgen op de PSO-prestatieladder. Als dat zo is, dan is de kans groot dat PWRI uw bedrijf opneemt in de index.

Is de vermelding van mijn bedrijf in de Inclusiviteitsindex voor onbepaalde tijd?

Nee, de index bevat maximaal 50 bedrijven. De selectie vindt plaats op basis van certificering PSO. Daarnaast moet een bedrijf beursgenoteerd zijn.

Hoeveel extra geld steekt het PWRI in mijn bedrijf?

Dit varieert per bedrijf. Voor meer toelichting neemt u contact op met het PWRI via info@bestuursbureaupwri.nl.

Het PWRI is zelf ook een PSO-gecertificeerd bedrijf!

Sinds 1 augustus 2016 heeft PWRI het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Dit keurmerk maakt zichtbaar dat wij in ons werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunen én dat wij hen in onze eigen organisatie een plek bieden. De PSO is een landelijke norm voor socialer ondernemen. Wij doen daar graag aan mee, want wij vinden sociaal ondernemen heel normaal: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee op de werkvloer.


Direct naar: