Zichtbaar socialer met het keurmerk PSO

Met het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt u als bedrijf zichtbaar wat uw bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. In het kader van MVO People of bij inkoop en aanbesteding.

Partners

TNO ontwikkelde de PSO in nauwe samenwerking met bedrijven uit verschillende branches, SW-bedrijven en Stichting PSO-Nederland. PSO-Nederland verzorgt de uitgifte van certificaten en de informatievoorziening.

Lees meer

 

 

Ladderbenadering

De PSO erkent verschillende stadia van socialer ondernemen: van aspirant tot koploper. De ladderbenadering stimuleert bedrijven om te onderzoeken of de prestaties omhoog kunnen.

Lees meer

 

 

Praktisch instrument

Door ontwikkeling met bedrijven garanderen we de praktische toepasbaarheid en zorgen we dat de administratieve belasting beperkt blijft. De PSO géén managementsysteem of certificering van werkprocessen.

Lees meer

 

 

 

Meetinstrument

De PSO is een meetinstrument. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen.
En doen dat kwalitatief op een goede manier.
 

Social return

Als gemeente kunt u de PSO inzetten om de sociale bijdrage die bedrijven al leveren te laten meewegen bij social return. Zo worden bedrijven gestimuleerd om hier structureel mee aan de slag te gaan.

Lees meer

 

 

Onderscheidend

Met een PSO-erkenning kunnen bedrijven zich onderscheiden van andere bedrijven. Deze bedrijven zijn makkelijker vindbaar voor leveranciers, klanten, gemeenten en potentiële werknemers die dat belangrijk vinden.

Lees meer

 

 

Ketenstimulering

De PSO erkent plaatsingen van personen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in het eigen bedrijf én de inkoop of uitbesteding bij andere PSO-bedrijven of SW. Op die manier kan een ketenstimulering op gang komen.
Lees meer